Ústav chemických procesů (ÚCHP) patří mezi šest ústavů Sekce chemických věd Akademie věd České republiky. Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí a působí jako školicí pracoviště doktorandského studia v oboru chemického inženýrství, fyzikální chemie, chemické technologie a biotechnologie.

Novinky

 • Vedoucí oddělení č. 4 - Oddělení vícefázových reaktorů

 • Prozatím byly vydány dva tištěné Almanachy (2000 a 2010), které najdete zde:

  Almanach 1960-2000

  Almanach 1960-2010

  V nich chybějící legendy k některým obrázkům, které se podařilo dohledat, najdete zde.

  A zde je film “Genesis” o stvoření ústavu včetně autorského úvodu k němu.

  Prosba:

 • Podrobný seznam témat doktorského studia pro akademický rok 2016/2017 najdete na stránce věnované doktorskému studiu.

  Obory studia:

  • ANORGANICKÁ CHEMIE (ACH)
  • ANORGANICKÁ TECHNOLOGIE (AT)
  • BIOTECHNOLOGIE (BT)
  • ENERGETIKA V CHEMICKO-TECHNOLOGICKÝCH PROCESECH (ECHTP)
  • ENVIRONMENTÁLNÍ INŽENÝRSTVÍ (EI)
  • FYZIKÁLNÍ CHEMIE (FCH)
  • CHEMICKÉ A ENERGETICKÉ ZPRACOVÁNÍ PALIV (CHEZP)
  • CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ (CHI)
  • CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CHTOŽP)
  • LÉČIVA A BIOMATERIÁLY (LB)
  • ORGANICKÁ CHEMIE (OCH)
  • ORGANICKÁ TECHNOLOGIE (OT)
 • Všechny aktuální i uzavřené veřejné zakázky Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. jsou k dispozici na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilUCHPAVCR

Odborné akce

 • 15. - 19.5.2016, Hotel Pyramida, Praha
  Informace o akci na letáku (formát PDF)

 • Konference the Visegrad Symposium on Structural Systems Biology (VSSSB)se uskuteční 19-21. června 2016 ve Varšavě. Cílem konference je spojit výzkumníky, kteří se z mnoha úhlů pohledu zabývaji biomolekulárními systémy. Přípěvky se mohou týkat výpočetních metod, např. kvatnově chemických výpočtů anebo atomistických simulací a také experimentálních, zejména spektroskopických technik. Setkání je tak jedinečnou platformou pro sdílení myšlenek a navázání mezioborových spoluprací.

O ústavu

Ústav chemických procesů (ÚCHP) patří mezi šest ústavů Sekce chemických věd Akademie věd České republiky. Ústav je významným centrem výzkumu v oblasti chemie, biochemie, katalýzy a životního prostředí a působí jako školicí pracoviště doktorandského studia v oboru chemického inženýrství, fyzikální chemie, chemické technologie a biotechnologie. 

Syndikovat obsah