Brownfields - zdroj obnovitelné energie

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA01020366
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Punčochář Miroslav
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
EVECO Brno, s.r.o.; Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Anotace: 

Cíle projektu jsou: - Nalézt efektivní způsob pěstování rychlerostoucí biomasy na kontaminovaných půdách a brownfields s cílem maximální produkce biomasy a s remediačním účinkem na půdy. - Nalézt efektivní způsob úpravy a skladování kontaminované biomasy před spalováním s ohledem na vlastnosti paliva a zabránění kontaminace okolí. - Stanovit bezpečný a efektivní způsob spalování kontaminované biomasy s minimalizací emisí polutantů a s možností materiálového využití popelovin. - Optimalizovat technologii zplyňování kontaminované biomasy ve fluidní vrstvě. Dosažení cílů projektu je předpokládáno v roce 2014.