Popularizační příspěvek

Nový český objev udělá z peří hnojivo

Český rozhlas 2 vysílal dne 21. ledna 2017 v pořadu Meteor rozhovor s Ing. Olgou Šolcovou, DSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR o unikátní ekologické metodě zpracování odpadního peří za vzniku živného roztoku s obsahem proteinů a aminokyselin, použitelného coby krmiva pro rybí plůdek, přísadu do krmiv hospodářských zvířat či stimulátoru růstu rostlin.

Edice Věda kolem nás

Edice Věda kolem nás je soubor propagačních sešitů sloužících k prezentaci vědy, její historie a aktuálních výsledků středoškolským studentům, učitelům a širší veřejnosti. Jejím cílem je přehledným a srozumitelným způsobem adresáty seznamovat s jednotlivými podobami vědy a výzkumu, ale také s existencí a výzkumem jednotlivých pracovišť Akademie věd. Edici vydává Nakladatelství Academie ve spolupráci s těmi pracovišti, které mají zájem se touto formou představit veřejnosti.

Přednášky Týdne vědy a techniky 2013

Jako každý rok i letos budou naši vědci v rámci Týdne vědy a techniky přednášet pro školy a veřejnost. Proto Vás srdečně zveme v následujících termínech na přednášky, které se budou konat jak v sídle Akademie věd na Národní 3 v Praze, tak v regionech

5. listopadu 2013 v 9:00, Malý sál AV ČR, Národní 3, Praha 1

RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.: Svět kolem nás je z atomů: no a co?

Přednášky Týdne vědy a techniky 2012

Letos je zastoupení ÚCHP v přednáškové části Týdne vědy a techniky mimořádně silné. Během jednoho dne si budete moci vyslechnout přednášky hned tří výzkumníků našeho ústavu. Proto Vás srdečně zveme 5. listopadu 2012 do velkého sálu sídla KAV na Národní 3. Zaregistrujte se na některou z přednášek z našeho programu a nabijte se energií vědy!

Přednášky můžete také sledovat online nebo ze záznamu.

Anketa Dny otevřených dveří 2013

Navštívili jste letošní Dny otevřených dveří na ÚCHP? Věnujte nám prosím pár minut a vyplňte následující anketu.

Týden vědy a techniky

Datum a čas události: 
01.11.2012 (Celý den) - 15.11.2012 (Celý den)

Tisková zpráva Střediska společných činností AV ČR


Praha 1. října 2012

Festival plný energie

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR – 400 akcí po celé ČR od 1. do 15. listopadu 2012

Několik vět, které nelze zakázat

Klasická termodynamika je naukou o teple a pohybu a o tom, jak teplo působí na fyzikální a chemické děje. Je založena na čtyřech postulátech, termodynamických větách, které jsou přírodními zákony, jež nelze zpochybnit. Tento text si klade za cíl  seznámit čtenáře s historií objevů, které vedly k formulacím termodynamických vět, a s jejich významem. Parní stroje, spalovací motory, chlazení a mražení potravin, vytápění domů, destilace lihovin a další děje mají termodynamický základ. Ať už si to tedy uvědomujeme, nebo ne, termodynamika je nedílnou součástí každodenního života a jevů, které běžně pozorujeme. Po přečtení této brožury by však pojmy teplo, práce, energie a entropie pro čtenáře už neměly být tajemstvím.

Pdf publikace ke stažení

Chemická technologie a lidské společenství

Jaké jsou meze dalšího vývoje lidské populace? Jaký bude život po vyčerpání fosilních zdrojů nejen pro energetiku, ale také pro chemické procesy? Tyto a mnohé další otázky formuluje 22. svazek edice Věda kolem nás Chemická technologie a lidské společenství. Aniž bychom si to mnohdy uvědomovali, chemické procesy se využívají k čištění odpadních vod, odstraňování škodlivin ze spalin tepelných elektráren i dopravních prostředků, na chemickém zpracování fosilních surovin závisí výroba řady věcí, které nás každodenně obklopují, ať už jsou to hnojiva, stavební hmoty, paliva, léčiva či spotřební zboží. Nezastupitelná je chemická podpora zemědělské výroby i produkce potravin a pitné vody.

Brožuru naleznete v každém knihkupectví Academia nebo ve formátu pdf ke stažení zde.

Syndikovat obsah