Elektrokoagulační jednotka na separaci řasové biomasy

Trvání: 
01.09.2017 - 01.08.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TJ01000297
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Brányiková Irena
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Návrh, sestrojení a optimalizace elektrokoagulační jednotky na separaci řasové biomasy a výzkum souvisejících elektrochemických, hydrodynamických a povrchových jevů a jejich kinetiky.