Geometricky a chemicky strukturované povrchy: od rovnováhy k dynamice

Trvání: 
01.01.2017 - 31.12.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
17-25100S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Malijevský Alexandr
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Kombinací mezoskopické a mikroskopické teorie, spolu s molekulárními počítačovými simulacemi, chceme pochopit vliv geometrie a chemické různorodosti pevných povrchů na adsorbci a fázové chování jednoduchých a komplexních tekutin. Tento výzkum chceme rozšířit i na popis dynamických procesů.