Hierarchický přístup ke studiu rovnováhy mezi pevnou a kapalnou fází v komplexních systémech: teorie, simulace a experiment

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
16-12291S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lísal Martin
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Přírodovědecká fakulta UK, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Anotace: 

Cílem projektu je vývoj a formulace přehledného obecného schématu, který popíše rozhodující řídící jevy a všechny další efekty (korelace, zpětné vazby), které ovlivňují interakci molekul s reálnými strukturovanými a heterogenními povrchy a řídí ustavování rovnováh mezi pevnou a kapalnou fází.