Historie výzkumných projektů

29Si-13C spin-spinové interakce v Si-O-C fragmentu
(2002-2005, J. Sýkora, podporovaný GA ČR, grant č. GP203/02/D176)
 
Nové organicko-anorganické materiály v opto-elektronických systémech pro monitorování a kontrolu bio-procesů
(2002-2006, G. Kuncová, podporovaný European Commission, grant č. GRD-2001-40477/ MATINOES)
 
Mikrobiální degradace fenolických sloučenin ve vodě a sedimentech
(2003-2005, F. Kaštánek, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/03/0407)
 
Transformace kapalných polybutadienů na polymerní antidegradanty a blokové kopolymery
(2003-2005, J. Hetflejš, podporovaný GA ČR grant č. GA203/03/0617)
 
NMR spektroskopie roztoku
(2003-2005, J. Schraml, podporovaný GA ČR, grant č. GA203/03/1566)
 
Enzymová katalýza v superkritickém oxidu uhličitém
(2003-2007, účast v projektu vedeném H. Sovovou, společný projekt s ÚOCHB AV ČR, podporovaný MŠMT ČR, COST projekt OC D30.001)
 
Nové fluorofilní ligandy pro komplexy přechodných kovů založené na polyfluorovaných alkynech
(2005, J. Čermák, podporovaný ÚCHP)
 
Nové katalyzátory založené na difosfinazinových komplexech
(2005, J. Čermák, podporovaný ÚCHP)
 
Mikrovlnné sušení a dezinfekce knih
(2005-2006, M. Hájek, podporovaný ÚCHP)
 
Technologie odstraňování methyl t-butyletheru (MTBE) z vody
(2005-2007, G. Kuncová, společný projekt s VŠCHT Praha, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/05/2637)
 
Senzibilátory produkující singletový kyslík na pevných anorganických nosičích: fotodesinfekční materiály a senzory
(2006-2008, G. Kuncová, společný projekt s ÚACH AV ČR, ÚFCH JH AV ČR a UK Praha, podporovaný GA ČR, grant č. GA203/06/1244)
 
Pokročilé techniky pro 29Si NMR spektroskopii
(2006-2008, J. Schraml, podporovaný GA ČR, grant č. GA203/06/0738)
 
Interakce organicko-anorganických nosičů s imobilizovaným biologickým materiálem
(2006-2009, G. Kuncová, COST Action 865: Bioencapsulation Multiscale Interaction Analysis, podporovaný MŠMT ČR, grant č. OC121)
 
Výzkum a ověření metod katalytické dehalogenace kontaminovaných podzemních vod z průmyslových ekologických zátěží na bimetalických permeabilních bariérách
(2006-2009, F. Kaštánek, podporovaný MPO ČR, projekt č. FI-IM3/050)
 
Struktura a syntetické aplikace komplexů přechodných kovů
(2006-2010, J. Čermák, společný projekt s ÚFCH JH AV ČR, UK Praha a VŠCHT Praha, podporovaný MŠMT ČR, grant č. LC06070)
 
Polymerní antidegradanty na bázi kapalných polybutadienů, polysiloxanů a jejich blokových kopolymerů
(2007-2009, J. Hetflejš, společný projekt s ÚMCH AV ČR, SYNPO Pardubice, a.s. a UPa, podporovaný GA ČR, grant č. GA203/07/0987)
 
Reaktivita asymetricky substituovaných epiminopyranos
(2007-2009, J. Karban, společný projekt s UK Praha, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA400720703)
 
Optické chemické senzory
(2008-2009, G. Kuncová, společný projekt s University of Maribor, Slovinsko, podporovaný MŠMT ČR, KONTAKT projekt č. MEB090817)
 
29Si-NMR strukturní analýza rozvětvených organokřemičitých polymerů a její aplikace v LC-NMR
(2008-2010, J. Kurfürst, podporovaný GA ČR, grant č. GP203/08/P412)
 
Výzkum možností zvýšení ekonomického a ekologického potenciálu bioplynových stanic
(2009, F. Kaštánek, podporovaný ČEZ 2009.S079.02)
 
Reakce konformačně fixovaných 3,4-epimino-pyranos s heteroatomickými a uhlíkatými nukleofily
(2010, J. Karban, podporovaný ÚCHP)