Historie výzkumných projektů

Spalování splaškových kalů v cirkulující fluidní vrstvě
(2002-2006, M. Hartman, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA4072201)
 
Mikrovlnná technologie pro výrobu nových skel
(2003-2005, M. Hájek, podporovaný AV ČR, projekt č. IBS4072306)
 
Zplyňování biomasy ve fluidním loži - zdroj obnovitelné energie
(2004-2006, M. Punčochář, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/04/0829)
 
Optimalizace systémů čistění spalin s bezpečným a spolehlivým snižováním emisí dioxinů
(2004-2007, M. Punčochář, V. Pekárek, podporovaný MŠMT ČR, EUREKA, projekt č. 1P04OE156 a OE 200)
 
Prokázání výroby a použití syntetického přírodního plynu z tuhých biopaliv
(2006-2007, M. Punčochář, podporovaný 6. rámcovým programem EU, STREP, projekt č. TREN/05/FP6EN/S07.56632/019895)
 
Příprava bezelektrodových výbojek pro fotochemické aplikace
(2006-2008, V. Církva, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/06/0992)
 
Mikrovlnné sintrování aluminy
(2007, M. Hájek, podporovaný kontraktem ÚCHP - Brisk, Tábor)
 
Současná dezinfekce a mikrovlnné sušení knih a podobných papírových materiálů
(2007-2008, M. Hájek, podporovaný ÚCHP)
 
Mikrovlnná depolymerace odpadního poly(ethylen terefthalatu) (PET) a polyurethanových (PU) pěn
(2007-2008, M. Hájek, J. Sobek, podporovaný ÚCHP)
 
Odstraňování biomasy z fytoextrakce - neřešený problém
(2007-2009, M. Punčochář, společný projekt s ČZU Praha, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/07/0977)
 
Výzkum možnosti vzniku PCDD/F syntetickými reakcemi z jejich surogátů
(2007-2009, V. Církva, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/07/1212)
 
PETELÝZA-Chemická recyklace PET
(2007-2009, V. Veselý, společný projekt s VŠCHT Praha, podporovaný MPO ČR, IMPULS projekt č. FI-IM4/096)
 
Výzkum výroby vodíku a syntézních plynů zplyňováním odpadní biomasy z výroby biopaliv
(2007-2010, J. Hanika, V. Veselý, společný projekt s VÚAnCh Ústí n. L., podporovaný MPO ČR, projekt č. 2A-2TP1/024)
 
Emise POP a těžkých kovů z malých zdrojů a jejich emisní faktory
(2007-2010, V. Pekárek, společný projekt s VŠB Ostrava, podporovaný MŠMT ČR, projekt č. SP/1A2/116/07)
 
Pokročilé fluidní spalování s nízkými emisemi
(2008-2010, M. Punčochář, podporovaný Research Fund for Coal and Steel (RFCS), projekt č. RFCR-CT-2007-00005 a 7C08034)
 
Nové recyklační technologie pro získávání drahých a speciálních kovů z odpadů elektrických a elektrotechnických zařízení (OEEZ)
(2008-2010, V. Gruber, společný projekt s SAFINA, a.s., podporovaný MPO ČR, IMPULS projekt č. FI-IMS/075)
 
Současné chlazení při mikrovlnném ohřevu - nová metoda v heterogenní katalýze
(2008-2010, M. Hájek, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/08/0416)
 
Imobilizace těžkých kovů v materiálech ze spaloven komunálního odpadu
(2009-2010, M. Šyc, podporovaný European Environmental Agency a Norway grant intermediate pomocí National Training Fund, projekt A/CZ0046/1/0027, č. 7F09018)
 
Bezelektrodové výbojky potažené tenkými filmy dopovaného oxidu titaničitého pro fotokatalýzu v mikrovlnném poli
(2010, V. Církva, podporovaný ÚCHP)