Historie výzkumných projektů

Vývoj experimentálních metod pro měření rychlostí nukleace ve směsích přítomných v čisté a znečištěné atmosféře
(2002-2006, V. Ždímal, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA2076203)
 
Prachová hmota: vlastnosti týkající se zdravotních efektů
(2002-2008, J. Smolík, podporovaný ESF, COST Action 633, working group 1)
 
Zevrubná charakterizace atmosférického aerosolu v Praze v závislosti na jeho velikosti
(2003-2005, J. Schwarz, podporovaný GA ČR, grant č. GA205/03/1560)
 
Laserově a atomy Cl iniciovaná deposice nových polykarbosilazanů z plynné fáze
(2003-2005, J. Pola, podporovaný MŠMT ČR, program KONTAKT, grant č. ME 684)
 
Studium nukleace v difúzních komorách. Měření atmosférických aerosolů - srovnání experimentálních metod
(2003-2005, V. Ždímal, podporovaný MŠMT ČR, program KONTAKT, grant č. ME 699)
 
Experimentální studium depozice aerosolů ve vnitřním prostředí
(2004-2006, J. Smolík, podporovaný GA ČR, grant č. GA101/04/1190)
 
Laserově ablativní a neablativní modifikace polymerů: přístup k novým polymerním strukturám
(2004-2006, J. Pola, podporovaný GA AV ČR, grant č. GA104/04/2028)
 
Laserová výroba Fe a γ-Fe2O3/polymer nanokompozitů s vyšší tepelnou stabilitou
(2004-2006, J. Pola, podporovaný NATO spolupracující projekt, grant č. CLG PST 980587)
 
Jednotný expoziční řídící prostředek charakterizující znečistění ovzduší – relevantní lidská expozice v městském prostředí
(2005, J. Smolík, podporovaný EU, 5. rámcový program, grant č. EVK4-CT-2002-00090 URBAN-EXPOSURE)
 
Světlem indukovaná nukleace z přesycených par
(2005, V. Ždímal, podporovaný NATO, grant č. CLG PST 979351)
 
Studium vzniku sekundárních částic z plynných prekurzorů a jejich podílu na celkové imisní zátěži
(2005-2007, J. Smolík, podporovaný MŽP ČR, grant č. SM/9/86/05)
 
Metastabilní voda a vodní pára
(2005-2007, V. Ždímal, podporovaný GA ČR, grant č. GA101/05/2214)
 
Využití nových metod měření aerosolů pro výzkum struktury heterogenních kondenzačních jader v parní turbíně
(2005-2007, V. Ždímal, podporovaný GA ČR, grant č. GA101/05/2524)
 
Složení jednotlivých velikostních frakcí atmosférického aerosolu v příměstské části Prahy
(2006-2007, J. Smolík, podporovaný MŠMT ČR, grant č. OC 106)
 
Lasery iniciovaná chemická depozice nano sulfidů kovů z plynné fáze
(2006-2007, J. Pola, podporovaný MŠMT ČR, grant č. ME 846, a Agenturou pro podporu inovačního podnikání, grant č. 7-2006-23)
 
Hydroskopické vlastnosti městských a příměstských uhlíkatých aerosolů
(2006-2008, J. Schwarz, Česko-belgický bilaterální výměnný program v rámci Česko-vlámské bilaterální vědecké spolupráce, podporovaný MŠMT ČR, KONTAKT projekt č. ME 941)
 
Pyrolytický a fotochemický přístup pro depozici nových Si/Ge/C materiálů
(2006-2008, V. Dřínek, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA400720616)
 
Nová příprava a fotokatalytická studie titánových katalyzátorů
(2006-2008, R. Fajgar, podporovaný NATO spolupracující projekt, grant č. CLG PST 982078)
 
Evropská špičková pracoviště pro atmosférický aerosolový výzkum
(2006-2010, J. Smolík, podporovaný EU, 6. rámcový program, projekt č. FP6-026140-EUSAAR)
 
Nový laserově-iniciovaný proces pro produkci nových uhlíkových nanomateriálů a uhlíkových nanomateriálů s inkorporovanými N, B a Si heteroatomy.
(2006-2010, J. Pola, podporovaný GA AV ČR, grant č. IAA400720619)
 
Laserem indukovaná chemická kapalná depozice amorfních kov/polymer nanokompozitů
(2007, J. Pola, podporovaný ÚCHP)
 
Laserová fotooxidační degradace sirných kontaminantů v topných olejích
(2007, J. Pola, podporovaný ÚCHP)
 
Studium dynamiky aerosolových částic ve vnitřním prostředí
(2007-2009, J. Smolík, společný projekt s ČVUT Praha, podporovaný GA ČR, grant č. GA101/07/1361)
 
Frikční materiály na bázi polymerů s obsahem kovů a jejich vliv na životní prostředí
(2007-2009, P. Moravec, společný projekt s VŠB Ostrava a Southern Illinois University, USA, podporovaný GA ČR, grant č. GA106/07/1436)
 
Laserový rozklad karbonylů kobaltu a niklu za přítomnosti acetylenu pro přípravu kovových nanočástic, pokrytých uhlíkem
(2007-2009, R. Fajgar, společný projekt s ÚFCH JH AV ČR, ÚACH AV ČR a FZÚ AV ČR, podporovaný GA ČR, grant č. GA203/07/0546)
 
Evropský jednotný projekt na aerosoly zahalené podnebí a vztahy čistoty ovzduší
(2007-2010, J. Smolík, podporovaný EU, 6. rámcový program, projekt č. FP6-036833-2-EUCAARI)
 
Příprava kompozitních nanočástic aerosolovým procesem
(2007-2010, P. Moravec, společný projekt s ÚACH AV ČR a Tampere University of Technology, Finsko, podporovaný GA ČR, grant č. GA104/07/1093)
 
Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku
(2008-2010, J. Smolík, společný projekt s ČHMÚ, TESO Praha, ÚIACH AV ČR, SZÚ a VŠB Ostrava, podporovaný MŽP ČR, grant č. SP/1A3/148/08)
 
IČ laserová depozice metastabilních binárních slitin z těkavých Si, Ge a Sn prekurzorů v plynné fáze
(2009, J. Pola, podporovaný ÚCHP)
 
Podobnosti a rozdíly v ultrajemném městském aerosolu v Budapešti a Praze
(2009-2010, J. Schwarz, podporovaný MŠMT ČR, KONTAKT Mobility, projekt č. MEB 040916)
 
Chemické interakce mezi kulturními artefakty a vnitřním prostředím
(2009-2010, J. Smolík, podporovaný ESF, COST Action D42)
 
Environmentální monitorování a ohodnocení únosnosti vnitřního prostředí v barokní hale Národní knihovny
(2009-2010, J. Smolík, společný projekt s NK ČR a Norwegian Institute for Air Research, podporovaný Norwegian Funds (přes MŠMT  ČR), projekt č. CZ 0046, code 7F09064)
 
Detailní charakterizace aerosolových částic ve vnitřním prostředí Národní knihovny v Praze
(2009-2010, J. Smolík, podporovaný MŠMT ČR, grant č. OC09049)