Kariéra v ÚCHP


Mobilita Ph.D. studenta - Klíčová aktivita č. 6 – Čištění odplynů, student Ph.D., Rakousko

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na zahraniční stáž v oboru energetického využití odpadů se zaměřením na spalovací procesy a čištění spalin pro Ph.D. studenta. Mobilita je součástí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Výzva 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

Země mobility: Rakousko
Počátek mobility je stanoven na 1. 2. 2018.

• Celková doba mobility pracovníka je plánována na 6 měsíců bez možnosti prodloužení.

Podmínky:

• Absolvent mobility musí bez zbytečného odkladu po návratu z mobility působit 6 měsíců jako zaměstnanec Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.

• Uchazeči bude vyplácena mzda v souladu s pravidly programu OP VVV.
• Výzkumný pracovník je v průběhu mobility povinen se zúčastnit minimálně jedné konference / semináře / workshopu apod. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato akce organizována hostující

institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

• Ph.D. student technického oboru se zaměřením na chemii, technologii nebo chemické inženýrství.

Požadavky na uchazeče:

• Dobrá znalost angličtiny, alespoň na úrovni B2 dle mezinárodních standardů.
• Pracovní nasazení, morální bezúhonnost, schopnost samostatné odborné práce.
• Předchozí zkušenost s výzkumem v oblasti energetických procesů, čištění spalin

nebo jiných plynů

• H-index – minimální hodnota 8,5 dle přepočtu normalizační tabulky uvedeného v

Zahraniční mentor musí splnit následující výkonnostní kritéria:

příloze č.
(http://www.msmt.cz/file/41980_1_1/). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus.

14 „Návod na výpočet normalizovaného h-indexu“

• podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel (k datu předložení žádosti o podporu) zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

• Potvrzení o studiu.
• Doporučení školitele.
• Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat,

Uchazeč musí k žádosti o podporu doložit:

zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru.
• Popis hostitelské organizace.
• Diplom (případně jeho nostrifikaci).
• Profesní životopis výzkumného pracovníka.
• Profesní životopis mentora (obsahující H-index). • Harmonogram mobility.
• Soulad mobility s RIS3.

Žádosti o podporu musí být doručeny do 30. 11. 2017 na email hanakovataticpf [dot] cas [dot] cz [dot] cz


Mobilita post-doktoranda - Klíčová aktivita č. 2 – Elektrochemik - Post-doktorand Německo

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. vypisuje výběrové řízení na zahraniční stáž voboru elektrochemie a foto-elektrochemie na rozhraní polovodič/elektrolyt pro jednoho/jednu post-doktoranda/post-doktorandku. Mobilita je součástí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), Výzva 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

Země mobility: Německo
Počátek mobility je stanoven na 1. 1. 2018.

• Celková doba mobility pracovníka je plánována na 18 měsíců bez možnosti prodloužení.

• Absolvent mobility musí bez zbytečného odkladu po návratu z mobility působit 6 měsíců jako zaměstnanec Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i.

• Uchazeči bude vyplácena mzda v souladu s pravidly programu OP VVV.
• Výzkumný pracovník je v průběhu mobility povinen se zúčastnit minimálně jedné konference / semináře / workshopu apod. za každých 6 měsíců stáže. Může se jednat o akci organizovanou jinou než hostující institucí nebo v případě, že je tato

akce organizována hostující institucí, musí se jednat o mezinárodní akci.

• Post-doktorand se zaměřením na elektrochemii/foto-elektrochemii, materiálové

Požadavky na uchazeče:

inženýrství, přípravu funkčních tenkých vrstev,

modelování rozhraní

elektrolyt/polovodič
• dobrá znalost anglického a německého jazyka, alespoň B2 dle mezinárodních

standardů
• předchozí zkušenosti s (foto)elektrochemií nezbytná

• H-index – minimální hodnota 8,5 dle přepočtu normalizační tabulky uvedeného v

Zahraniční mentor musí splnit následující výkonnostní kritéria:

příloze č.
(http://www.msmt.cz/file/41980_1_1/). Zdrojem pro přepočet hodnoty h-indexu je Web of Science nebo Scopus.

14 „Návod na výpočet normalizovaného h-indexu“

• podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel (k datu předložení žádosti o podporu) zároveň se nesmí jednat o interní grant nebo mentor musí prokázat publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy.

• Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru

Uchazeč musí k žádosti o podporu doložit:

• Popis hostitelské organizace
• Diplom (případně jeho nostrifikaci)
• Profesní životopis výzkumného pracovníka
• Profesní životopis mentora (obsahující H-index) • Harmonogram mobility
• Soulad mobility s RIS3

Žádosti o podporu musí být doručeny do 30. 11. 2017 na email hanakovataticpf [dot] cas [dot] cz [dot] cz


Referent/ka grantové sekce

Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. v Praze 6, Rozvojová 135 (dále jen „ÚCHP“), vypisuje výběrové řízení na pozici referent/ka grantového sekce.

Grantové sekce zajišťuje servis pracovníkům ÚCHP při plánování a realizaci vědeckých a rozvojových projektů, tuzemských i mezinárodních. Spolu s tím tato sekce aktivně vyhledává grantové zdroje vhodné k financování výzkumných záměrů a během realizace projektů pomáhá řešitelům dosáhnout hladkého administračního průběhu.

Na základě výběrového řízení bude obsazena jedna pozice referent/ka grantového sekce.

Popis pozice a její pracovní náplň

 • úvazek 1
 • vedení uživatelské a technické dokumentace k podpoře projektů
 • příprava podkladů pro metodiku k plánování a řízení projektů
 • asistence při přípravě projektových žádostí jednotlivým poskytovatelům o řešení výzkumných projektů/grantů
 • administrativní podpora vývojových týmů – úzká spolupráce s řešiteli projektů a s účetními
 • evidence žádostí do veřejných soutěží o výzkumné projekty/granty
 • evidence udělených a ukončených výzkumných projektů/grantů
 • kontrola průběžných a závěrečných zpráv, komunikace s poskytovatelem podpory
 • kontrola a sledování čerpání nákladů na projekty v ekonomickém systému VERSO
 • zajišťování podkladů pro externí kontrolní orgány v případě kontrol projektu
 • aktivní vyhledávání nových výzkumných/grantových příležitostí

Požadavky

 • vzdělání: vysokoškolské, min. bakalářské
 • zaměření: ekonomické, právnické nebo veřejnosprávní

Další požadavky

 • schopnost samostatné, konstruktivní a odpovědné práce, pečlivost, spolehlivost
 • velmi dobrá úroveň ústního i písemného projevu
 • schopnost týmové spolupráce, koordinační a komunikační dovednost
 • pozitivní a proaktivní přistup k řešení problému
 • dobrá znalost práce s PC (MS Office, Internet)
 • předchozí praxe na pozici s podobným zaměřením
 • znalost anglického jazyka (schopnost porozumět zadávací dokumentaci a vést základní korespondenci v AJ)
 • znalost akademického prostředí výhodou
 • zkušenost s administrací projektů financovaných ze strukturálních fondů výhodou
 • bezúhonnost
 • úvazek 1, pracovní poměr na dobu neurčitou
 • hrubá mzda 27000 – 35000 Kč
 • zajímavou práci v příjemném prostředí na Praze 6
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů „sick days“ ročně
 • dotované stravování v areálové jídelně
 • příspěvek na penzijní či životní pojištění
 • příspěvek na hromadné pobyty dětí
 • jazykové kurzy

Náležitosti přihlášky

 • strukturovaný životopis v ČJ a AJ
 • motivační dopis

Termín nástupu

 • listopad – prosinec 2017, nebo dle dohody

Upozornění

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Výhrada

Ředitel ÚCHP si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. Každý účastník výběrového řízení nese své náklady samostatně a nevzniká mu nárok na jejich úhradu.

Jak se ucházet o tuto pozici

Podrobný strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na krizovaaticpf [dot] cas [dot] cz do 30. 11. 2017. E-mail v předmětu označte jako „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ“.

V Praze dne 8. 11. 2017