Oddělení analytické chemie

Číslo skupiny: 
5
Vedoucí skupiny: 
Sýkora Jan
Centrum: 
Suchdol
Kontakty
Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
sykoraaticpf [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 220 390 111

Annual Reports for Department of Analytical and Material Chemistry

Oblasti výzkumu:

  • Chirální separace [n]helicenů
  • Určení nJ(13C-13C) coupling konstant
  • Syntéza [n]helicenových a [n]fenacenových derivátů
  • Fluorová organokatalýza
  • Karbosilanové dendrimery v bioaplikacích
  • Protinádorové vlastnosti metalocenů modifikovaných cukernými a heterocyklickými substituenty
  • Syntéza iontových kapalin pro separační techniky a elekrochemické snímání
  • Bezelektrodové výbojky pro fotochemii a fotokatalýzu v mikrovlnném poli

   alternativni text  

Aplikovaný výzkum:

 

Historie výzkumných projektů

Pracovníci: 

Vedoucí vědeckého oddělení
Zástupce ředitele
Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník
Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Emeritní vědecký pracovník

Vedoucí vědecký pracovník

Vědecký pracovník

Doktorand

Odborný pracovník ve výzkumu