Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2013
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA01020336
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jirátová Květuše
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava