Otevřená věda

Nabízíme možnost stáží středoškolských (SŠ) a vysokoškolských (VŠ) studentů v rámci projektu

Otevřená věda-2018

Termíny:
2018 - 10 měsíců

Úvazek: minimálně 8 hodin měsíčně, stáž je částečně honorována podle pravidel projektu
Podmínky pro uchazeče: SŠ uchazeče mimo hl. m. Prahu.
Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 –Suchdol
Informace: kaluzaaticpf [dot] cas [dot] cz

Témata projektů a školitelé

Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.:

  • 15.010 (SŠ) Reakce sloučenin Co, Ni, Mo, a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů

RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D.:

  • 2.067 (SŠ) Iontové kapaliny pro biosensoring

Popis jednotlivých projektů

 15.010 (SŠ) Reakce sloučenin Co, Ni, Mo, a W pro přípravu sulfidických katalyzátorů 

Chemická technologie, Praha

Anotace: Ve skupině katalýzy na sulfidech ÚCHP AVČR systematicky sledujeme přípravu a klíčové vlastnosti hydrorafinačních katalyzátorů. Student provede srovnávací experimenty syntézy reakcí Co(Ni)Mo(W) solí nebo suspenzí oxidů a hydroxidů. Posoudí vliv hydroxidu amonného nebo porotvorného činidla na reaktivitu látek a výsledný specifický povrch připraveného sulfidu metodou podle Nelsena a Eggertsena. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.

Lektor stáže: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
Místo konání stáže: http://www.icpf.cas.cz

Stážista: Jan Moravčík

2.067 Iontové kapaliny pro biosensoring

Chemie, Praha, SŠ

Anotace: Iontové kapaliny vykazují dobrou kompatibilitu s biomolekulami a dokonce s buňkami. Aplikace iontových kapalin založených na struktuře helicenů našla již své uplatnění například v konstrukci senzorů vlhkosti, proto se jeví vhodným použít tyto látky také v elektrochemických senzorech, využitelných v nejrůznějších oblastech chemického výzkumu. Jejich rozpoznávací systém je založen na převodu chemické odpovědi na elektrický signál. Za tímto účelem byly navrženy nové deriváty imidazolia a v rámci této stáže bude studován způsob jejich přípravy.

Lektor stáže: RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D.

Místo konání stáže: http://www.icpf.cas.cz,

Stážista: stáž dosud neobsazena