Otevřená věda

Nabízíme možnost stáží středoškolských (SŠ) a vysokoškolských (VŠ) studentů v rámci projektu

Otevřená věda-2017

Termíny:
2017 - 10 měsíců

Úvazek: minimálně 8 hodin měsíčně, stáž je částečně honorována podle pravidel projektu
Podmínky pro uchazeče: SŠ uchazeče mimo hl. m. Prahu.
Pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Rozvojová 135, 165 02 Praha 6 –Suchdol
Informace: kaluzaaticpf [dot] cas [dot] cz

Témata projektů a školitelé

Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.:

  • 15.052 (VŠ) 15.053 (SŠ) Reakce málo rozpustných sloučenin kobaltu a molybdenu při přípravě sulfidických katalyzátorů

RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D.:

  • 2.067 (SŠ) Iontové kapaliny pro biosensoring

Popis jednotlivých projektů

 15.052 (VŠ) 15.053 (SŠ) Reakce málo rozpustných sloučenin kobaltu a molybdenu při přípravě sulfidických katalyzátorů 

Chemická technologie, Praha

Anotace: Ve skupině katalýzy na sulfidech Oddělení katalýzy a reakčního inženýrství byla vyvinuta nová původní metoda přípravy Co(Ni)Mo katalyzátorů nazvaná suspenzní impregnace, při které reaguje vodná suspenze oxidů a hydroxidů těchto přechodových kovů s nosičem. Student prozkoumá vzájemnou reaktivitu prekurzorů se zaměřením na stanovení specifického povrchu sraženin v oxidickém stavu i v tzv. sulfidickém stavu (stav po redukční sulfidaci plynou směsí sulfanu a vodíku) metodou fyzisorpce dusíku podle Nelsena a Eggertsena. Metoda přípravy bude modifikována za použití komplexotvorných nebo porotvorných činidel. Vzorky budou porovnány s referenčním průmyslovým katalyzátorem. Vybrané roztoky, suspenze anebo sraženiny budou zkoumány například elektronovou mikroskopií a Ramanovou spektroskopií. Práce je vhodná pro zájemce o pestrou experimentální práci v chemické laboratoři heterogenních katalyzátorů.
Lektor stáže: Mgr. Luděk Kaluža, Ph.D.
Místo konání stáže: http://www.icpf.cas.cz

Stážista: Jan Moravčík

2.067 Iontové kapaliny pro biosensoring

Chemie, Praha, SŠ

Anotace: Iontové kapaliny vykazují dobrou kompatibilitu s biomolekulami a dokonce s buňkami. Aplikace iontových kapalin založených na struktuře helicenů našla již své uplatnění například v konstrukci senzorů vlhkosti, proto se jeví vhodným použít tyto látky také v elektrochemických senzorech, využitelných v nejrůznějších oblastech chemického výzkumu. Jejich rozpoznávací systém je založen na převodu chemické odpovědi na elektrický signál. Za tímto účelem byly navrženy nové deriváty imidazolia a v rámci této stáže bude studován způsob jejich přípravy.

Lektor stáže: RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D.

Místo konání stáže: http://www.icpf.cas.cz,

Stážista: stáž dosud neobsazena