Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Rozvojová 1/135
165 02 Praha 6-Suchdol
tel.: +420 220 390 286

Úřední hodiny a místo podatelny:

pondělí až pátek:  09.30 – 11.30, 12.30 – 15.00
sekretariát ředitele,  zodpovědná osoba – Tereza Hanáková

Identifikátor datové schránky:

ID: 3zqnqnn

Elektronická adresa podatelny:

podatelnaaticpf [dot] cas [dot] cz

Adresa hlavního profilu zadavatele pro veřejné zakázky:

Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých ústav přijímá dokumenty v digitální podobě:

textové dokumenty (pdf, odt, txt, rtf, doc, docx)
tabulkové dokumenty (ods, xls, xlsx)
prezentace (odp, ppt, pptx)
dokumenty HTML (htm, html)
formuláře 602 (fo, zfo)
obrazové a grafické dokumenty (jpg, jpeg, png, gif)

Libovolná kombinace souborů těchto formátů zkomprimovaná do archivu ZIP.
Další formáty pouze po předchozí domluvě.
Maximální velikost datové zprávy je 10 MB.

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých ústav přijímá dokumenty v digitální podobě:

CD, DVD, USB Flash disk, USB externí HDD.

Při zjištění výskytu chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, systém zprávu obsahující škodlivý kód odmítne přímo na vstupu, tzn. zpráva není přijata a nemůže tedy být doručena, adresát o tom nebude informován.