Posouzení aplikačního potenciálu chirálních iontových kapalin: struktura a základní termofyzikální vlastnosti

Trvání: 
01.01.2014 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
7AMB14PL005
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Bendová Magdalena
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Cílem tohoto projektu je studie základních termofyzikálních vlastností čistých chirálních iontových kapalina jejich směsí s běžnými organickými rozpouštědlys výhledem na jejich budoucí aplikace jako výměníková či reakční média. Budou zkoumány vlastnosti 1-[1R,2S,5R)-(–)-menthoxymethyl]-3-alkylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imidů, a to jak experimentálně, tak pomocí modelování za využití stavové rovnice soft-SAFT a modelu COSMO-RS.