Rozpad bublin v turbulentním proudění

Trvání: 
01.01.2015 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Typ grantu: 
Standardní projekt
Registrační číslo: 
15-1567S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Vejražka Jiří
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

V projektu bude studován rozpad tekutých částic (bublin a kapek) v turbulentním proudění kapaliny. Bude sledována pravděpodobnost rozpadu a velikost výsledných částic. Bude též zjištěno, jak je tento rozpad ovlivněn přítomností povrchově aktivních látek v systému. Experimenty budou provedeny v kanále, ve kterém je možné nastavit intenzitu turbulence proudění. Rychlostní pole a vlastnosti turbulentního proudění budou charakterizovány technikou PIV. Rozpad bublin potom bude sledován pomocí rychloběžných kamer. Tím bude získán soubor dat, ze kterého bude možné statisticky vyhodnotit pravděpodobnost rozpadu bubliny/částice a výslednou velikost částic v závislosti na lokální smykové rychlosti, na lokálních vlastnostech turbulence (k, ε) a na vlastnostech mezifázového rozhraní. Konečným výsledkem by mělo být ověření stávajících modelů rozpadu fluidních částic, případně nový model, využitelný pro numerické metody typu PBM (Population Balance Modelling).