RNDr. Vladislav Dřínek, CSc.

Pracovní zařazení: 
Vědecký pracovník, Zástupce vedoucího vědeckého oddělení

Telefon: 
+420 220 390 304
E-mail: 
drinekaticpf [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 135/1, 165 02 Praha-Lysolaje, Česká republika
Číslo místnosti: 
26
Pracovní skupina: 
Oddělení laserové chemie

Seznam publikací za posledních 5 let: