Vysoké státní ocenění pro prof. Jiřího Drahoše

Jak ve své tiskové zprávě informovala Kancelář Akademie věd ČR, vyznamenal v neděli 28. října 2012 prezident ČR Václav Klaus předsedu AV ČR prof. Jiřího Drahoše medailí za zásluhy o stát. Připojujeme se proto ke gratulacím našemu kolegovi a bývalému řediteli ústavu a přejeme mu ještě mnoho zdraví a profesních i osobních úspěchů.

Jiří Drahoš se narodil v roce 1949 v Českém Těšíně. V roce 1972 ukončil studium fyzikální chemie na VŠCHT Praha. Poté absolvoval studijní pobyt v Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV (nyní Ústav chemických procesů AV ČR), kde získal v roce 1977 titul kandidáta věd. Od roku 1977 působí v tomto ústavu postupně jako vědecký pracovník, vedoucí vědecký pracovník, zástupce ředitele (1992-1995) a ředitel (1996-2003). V roce 1994 byl habilitován pro obor chemické inženýrství na VŠCHT Praha, ve stejném oboru zde v roce 1999 obhájil doktorát věd a v roce 2003 byl jmenován profesorem. V roce 2006 obdržel čestný doktorát Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

V letech 1985-86 pracoval v rámci stipendia nadace A.V. Humboldta na Univerzitě Hannover, SRN; působí rovněž jako hostující profesor na Univerzitě Sao Paulo, Brazílie. Hlavním předmětem jeho odborného zájmu jsou vícefázové chemické reaktory.

Publikoval přes 60 původních prací v impaktovaných mezinárodních časopisech, je spoluautorem 4 zahraničních a 10 čs. patentů. Podle SCI je na jeho práce přes 700 citačních ohlasů. V roce 1977 získal cenu ČSAV.

Je členem Inženýrské akademie ČR, předsedou České společnosti chemického inženýrství, předsedou správní rady VŠCHT Praha a členem představenstva Svazu chemického průmyslu.

V rámci Evropské federace chemického inženýrství působí jako člen exekutivy a v letech 2006 - 2009 byl jejím předsedou. Je předsedou komise pro udílení hodnosti DSc. v oboru chemické inženýrství, dále členem vědeckých rad VŠCHT a FCHI VŠCHT Praha, FS VUT Brno a ÚCHP AV ČR. Od r. 2002 předsedá Mezinárodnímu kongresu chemického a procesního inženýrství CHISA.

Je redaktorem mezinárodního časopisu Chemical Engineering Research and Design a členem rad časopisů International Journal of Multiphase Flow, Chemical Engineering & Technology a Clean Products and Processes.

foto: René Volfík, HN ihned.cz