Zneškodňování radioaktivně kontaminovaných iontoměničů oxidací v tavenině soli

Trvání: 
01.01.2015 - 31.12.2017
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Typ grantu: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registrační číslo: 
TA04021660
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Šyc Michal
Interní řešitel: 
je pouze spoluřešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Centrum výzkumu Řež s.r.o.; CHEMCOMEX Praha, a.s.
Anotace: 

1) Výběr a experimentální ověření vhodné tavné soli pro zařízení MSO pro vybrané druhy radioaktivních odpadů – technicko-provozně-ekonomicko-legislativní zhodnocení. 2) Ověření použitelnosti boritanových koncentrátů z produkce čistící stanice primárního okruhu jaderných elektráren typu VVER jako tavného média pro oxidaci organických látek. 3) Navržení optimalizovaných podmínek likvidace vybraných radioaktivních odpadů v tavenině na bázi uhličitanů a boritanových koncentrátů – technicko-provozně-ekonomicko-legislativní zhodnocení. 4) Převedení a verifikace výsledků laboratorních zkoušek na čtvrtprovozní zařízení. 5) Ověření základních parametrů a získání bilančních dat na čtvrtprovozním zařízení jak s radioaktivně nekontaminovanými, tak s kontaminovanými vybranými radioaktivními odpady. 6) Odzkoušení zařízení s reálným radioaktivně nekontaminovaným a kontaminovaným odpadem. 7) Zhodnocení technologie na základě získaných dat z hlediska její další aplikovatelnosti v průmyslovém měřítku.