Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Tato sekce obsahuje projekty, které Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. získal ve výzvách OP VVV. Jednotlivé projekty jsou v nabídce níže.

  1. Projekt ACTRIS-CZ RI

Projekt ACTRIS-CZ RI podporuje další rozvoj výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, tedy českého národního uzlu panevropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network). ACTRIS-CZ představuje unikátní výzkumnou infrastrukturu zaměřenou na výzkum a dlouhodobé sledování chemických a fyzikálních procesů v atmosféře zařazenou do české Cestovní mapy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022.

Projekt ACTRIS-CZ RI si klade za cíl zlepšit technické zázemí této infrastruktury lokalizované na Sdružené stanici Košetice-Křešín u Pacova, posílit její personální kapacitu a zapojení do mezinárodních sítí a následně rozvinout strategický výzkum tak, aby byla vytvořena konkurenceschopná kvalita schopná naplňovat beze zbytku cíle evropské infrastruktury ACTRIS, která byla v roce 2016 nově zařazena do Cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI).

Hlavním řešitelem projektu ACTRIS-CZ RI je Ústav chemických procesů AV ČR, partnery projektu jsou Ústav výzkumu globální změny AV ČR a Centrum výzkumu toxických látek v ovzduší Recetox Masarykovy Univerzity.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů Evropské unie. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu ACTRIS-CZ RI ve výši 58 442 717,70 Kč.

OP VVV