Využití nanoaditiv pro zvýšení účinnosti přenosu tepla a chladu u teplosměnných kapalin

Duration: 
01.01.2018 - 31.12.2020
Classification
Grant agency: 
TAČR
Grant type: 
Projekt výzkumu a vývoje
Registration number: 
TH03020313
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Tihon Jaroslav
Internal investigator: 
is principal investigator