Na všechny projekty

CO2/CH4 separace s využitím membrán na bázi hypervětvených a dendron obsahujících polymerů

 • Trvání:
  1/2022 - 12/2023
 • Poskytovatel:
  AV ČR
 • Program:
  Projekty Mobility Plus (MPP) – Tchaj-wan
 • Registrační číslo:
  MOST-22-02
 • Řešitel:

Anotace:

Vzhledem k negativním dopadům kyselých plynů jako jsou CO2, H2S, NOx and SOx nejen na životní prostředí vzrůstá poptávka po nových účinných a ekonomicky přijatelných separačních technologiích ve snaze snižovat emise těchto plynů. V posledních letech se dostávají do popředí zájmu membránové procesy jako perspektivní metody pro dělení plynů a je věnováno značné úsilí vývoji nových selektivních membrán s vysokou permeabilitou. Myšlenkou navrhovaného projektu je studium polymerů obsahujících dendron (dcPs) a hypervětvených polymerů (hbPs) s vysokým zastoupením atomů dusíku (N) k přípravě efektivních membrán pro separaci CO2/CH4. Očekává se, že začlenění těchto skupin do polymeru zvýší afinitu materiálu k CO2 a to povede ke zlepšení CO2/CH4 selektivity připravených membrán.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.