Na všechny projekty

Inovativní plazmově-chemická a chemická syntéza katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu pro oxidaci těkavých organických polutantů

Anotace:

Projekt se zabývá přípravou katalyzátorů na bázi směsných oxidů niklu a dalších přechodných kovů (Ni-Cu, Ni-Co, Ni-Mn, Ni-Co-Mn a Ni-Cu-Mn) ve formě tenkých vrstev na kovovém nosiči. Hlavním cílem projektu je příprava katalyzátorů pro totální oxidaci VOC s dostatečnou adhezí nanesených oxidů k nosiči, nízkou tlakovou ztrátou v loži katalyzátoru a vysokým stupněm využití aktivních složek. Směsné oxidy se budou připravovat na sítech z nerezové oceli kombinací metod fyzikálního naprašování a chemického nanášení. Systém plazmových trysek bude využíván k nanášení nano-strukturovaných tenkých vrstev směsí kovů nebo jejich oxidů. Nanesení prekurzorů oxidů výše uvedených kovů metodou sol-gel zajistí po tepelném zpracování vytvoření multi-vrstevnaté struktury katalyticky aktivních směsných oxidů. Katalyzátory budou testovány při totální oxidaci toluenu a ethanolu. Mezi výstupy projektu bude patřit optimalizovaný proces přípravy multi-vrstevnatých oxidových katalyzátorů na kovových nosičích, které se budou vyznačovat vysokou účinností, selektivitou a stabilitou při katalytickém spalování VOC.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.