Na všechny projekty

Transport a přeměna atmosferického aerosolu v rámci střední Evropy s důrazem na antropogenní zdroje

Anotace:

Vzhledem k EU limitům pro ochranu zdraví pro suspendované částice (PM) je pro společnost nezbytné přesné stanovení hlavních zdrojů atmosférického aerosolu (AA) za účelem řízení kvality ovzduší. V Evropě jsou využívány různé přístupy pro identifikaci zdrojů. Jde zejména o chemické transportní modely (ChTM) a receptorové modely (RM). Vzhledem k různému původu AA jsou však identifikace zdrojů komplikované. Možným řešením je aplikace RM na vzájemně se doplňující data  v kombinaci s ChTM umožňují detailní identifikací zdrojů PM. Využití tohoto přístupu v identifikaci zdrojů AA ve studiích ze střední Evropy zcela chybí. Hlavním cílem projektu je zhodnotit transport a přeměnu AA v rámci střední Evropy s důrazem na antropogenní zdroje (včetně spalování uhlí a dřeva) s využitím synergických měřících metod (off-line a on-line) a modelovacích nástrojů (RM a ChTM). Klíčem k dosažení cíle je propojení odborných znalostí odborníků ze dvou partnerských institucí (TROPOS a ÚCHP AV ČR). Jejich úzká spolupráce na navrhovaném bilaterálním projektu umožní přenos znalostí mezi oběma pracovišti.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.