Inovativní zařízení pro tvorbu dynamických kapalinových bublinových membrán na vodní bázi pro separaci plynů/par

V posledních letech jsou hledány nové ekonomicky i ekologicky výhodné technologie pro odstraňování skleníkových plynů (např. CO2). Jednou z možností je tvorba tenkých kapalných filmů, které mohou sloužit jako účinné membrány. Naším cílem je vývoj systému na bázi dynamických kapalných bublinových membrán (DLBM) pro účinné dělení plynů a par. Principem DLBM je kontinuálně regenerovaná síť bublin naplněných směsí plynů; plyny jsou děleny na tenkém kapalném filmu stěn bublin v důsledku různých rozpustností plynů v kapalině tvořící bubliny. Navrhli jsme zařízení, které v laboratorních podmínkách prokázalo vynikající účinnost separace pro systémy CO2/CH4 a CO2/O2.

  • Lin Y.-C., Setničková K., Wang D.K., Chu Y.-F., Šíma V., Chiang Y.-Y., Uchytil P., Tseng H.-H., Innovative water-based dynamic liquid bubble membrane generation device for gas/vapour separation. Chem. Eng. J. 450(3), 138233-138242, 2022. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.