Tvorba a deformace bubliny

Jednoduchý fyzikální koncept popisuje proces tvorby bublin, zahrnuje růst, odtržení, stoupání a následnou deformaci bubliny při stoupání. Jsou uvažovány tři efekty: vztlak, setrvačnost a elasticita. Zákon zachování energie při odtržení bubliny je použit k nalezení vztahu mezi výsledným tvarem bubliny a jejím Weberovým číslem. Navržený model dobře souhlasí s experimentálními výsledky pro režim toku σi (Hayashi K. et al., Int. J. Mult. Flow 142, 103653, 2021).

  • Punčochář M., Růžička M.C., Šimčík M., Bubble formation and deformation, Chem. Eng. Sci. 260(12), 117729, 2022. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.