Zařízení na úpravu bioplynu umístěné na bioplynové farmě Choťovice (vlevo) a její interiér (vpravo).

Zařízení na úpravu bioplynuByl prokázán vynikající výkon membránových modulů z tenkých asymetrických neporézních dutých vláken z polyesterových uhličitanů (PEC HF) dodávaných společností GENERON, USA pro efektivní čištění bioplynu až na kvalitu biometanu. Naše jednostupňová metoda čištění surového bioplynu bez dalšího předčištění zvýšila celkovou konkurenceschopnost procesů membránové separace na trhu ve srovnání s adsorpčním procesem s metodou střídání tlaků (PSA) nebo aminovou či vodní vypírkou. Současné odstraňování všech kontaminantů z bioplynu při nižším provozním tlaku a produkování vysoce kvalitního CNG činí tento proces ekonomicky proveditelným díky:

  1. snížení odpovídajících kapitálových výdajů přibližně o 20 %,
  2. použití nově vyvinutého kompresního systému spolu s membránovým systémem v malých a mobilních jednotkách (viz obrázek výše) a
  3. nižším provozním výdajům až o 60 %.
  • Žák M., Bendová H., Friess K., Bara J.E., Izák P., Single-step purification of raw biogas to biomethane quality by hollow fiber membranes without any pretreatment – An innovation in biogas upgrading, Sep. Purif. Technol. 203, 36-40, 2018. DOI
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.