All events

Dissertation thesis

10. June 2020 10:00 - 11:00
Velká zasedací místnost ÚCHP

Ve středu 10.6. proběhne ve velké zasedačce ÚCHP od 10.00 prezentace tezí disertační práce Ing. Martina Jakubce na téma Syntéza helicenů pro účely konstrukce senzorů a optoelektronických prvků. Všichni jste srdečně zváni.

This website uses cookies. You can find more about cookies here.