Na všechny články

Aktivní barva zpomalující hoření!! Úžasný ohnivzdorný nátěr

Výzkumný tým pod vedením Ing. Jiřího Sobka, Ph.D. připravil aktivní barvu, která zpomaluje hoření (viz video). Tento ohnivzdorný nátěr vznikl jako výsledek řešení projektu TAČR v letech 2021-2023 (TREND 3, FW03010674) ve spolupráci s průmyslovým partnerem (Ing. Mgr. Zdeněk Vosátka, Vodní sklo, a.s.).

Cílem projektu bylo připravit modifikanty na bázi hliníku, které jsou vhodné jako aditivum do křemičitanu sodného a draselného tak, aby jeho aplikací vznikla směs, která má silné retardační účinky na hoření materiálu. Takto modifikovaný křemičitan sodný nebo draselný byl otestován na různých materiálech pro jeho aplikaci a retardační účinnost. Dalším cílem projektu bylo připravit expanzní materiál, který ve směsi s aditivovaným křemičitanem sodným vytvořil intumescentní nátěr, který byl nanesen na různé povrchy a otestován na jeho retardační schopnosti.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.