Studium

Podmínky studia:

ÚCHP je v 8 studijních programech akreditován společně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (AFCH, BT, CH, CHPI, CHT, LB, MB, UOH) a ve 2 společně s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy (EV, FCH); přičemž doktorské studium probíhá vždy podle pravidel dané VŠ. Na této škole absolvujete přednášky a skládáte průběžné zkoušky. Po státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce obdržíte titul „doktor“ (Ph.D.). Finanční zajištění, ubytování na koleji, studentská jízdenka pražské integrované dopravy, pojištění, daně atp. jsou podobné podmínkám ostatních studentů doktorského studia na VŠ. Po dohodě je možné doktorské studium absolvovat i na jiné vysoké škole.

Termín a náležitosti pro podání přihlášek:

Přihlášku je nutno podat ELEKTRONICKY prostřednictvím studijního informačního systému VŠCHT na adrese https://student.vscht.cz/prijimacky/index.php do 15. dubna 2024. Univerzita Karlova rovněž přijímá elektronické přihlášky na adrese https://is.cuni.cz/studium/prijimacky do 30. dubna 2024. Bližší informace naleznete na stránkách věnovaných doktorskému studiu na příslušných školách (VŠCHT: https://studuj.vscht.cz/vyber-si-program/doktorske-obory, PřF UK: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/podminky-prijimaciho-rizeni). Pokud se rozhodnete pro doktorské studium na ÚCHP, je nutné, abyste v elektronické přihlášce uvedli název tématu vybraného z nabídky projektů ÚCHP. Doporučujeme ústav předem navštívit, nebo se alespoň e-mailem domluvit s potenciálním školitelem.

Místo a termín přijímacích pohovorů:

Přijímací pohovory se konají podle tématu buď na VŠCHT Praha, nebo na PřF UK Praha, které Vám po podání přihlášky sdělí další podrobnosti.

Účel přijímacích pohovorů:

  • posoudit způsobilost a vážnost záměrů uchazeče,
  • vybrat vhodné téma a schválit školitele i konsultanty,
  • předběžně ujasnit studijní plán.

Další průběh:

O přijetí uvědomí uchazeče děkanát, v září následuje zápis do studia a předání studentského indexu. S těmito dokumenty se dostavíte na náš personální odbor (paní Křížová), kde uzavřete smlouvu o pracovním poměru. Vaše postavení prezenčního studenta VŠ není tímto poměrem dotčeno.

Kontakty:

doktorské studium: Dr. Tihon, tel.: 220 390 250, e-mail: tihon@icpf.cas.cz

osobní oddělení: paní Křížová, tel.: 220 390 216, e-mail: krizova@icpf.cas.cz

Zájemce zveme k návštěvě ústavu: provedeme, ukážeme, vysvětlíme!

Použijte autobusové linky 107 nebo 147 od metra „Dejvická” do stanice „Kamýcká”.

 

Informace o doktorském studiu na ÚCHP 2024/2025

Téma
Školitel
Analytická a fyzikální chemie
Chemické a procesní inženýrství
Chemie
Chemie a chemické technologie
Environmentální vědy
Udržitelnost a oběhové hospodářství
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.