Věda a výzkum

Vedle základního výzkumu, který je jeho základní náplní, se Ústav chemických procesů v rámci své vědecké činnosti zaměřuje i na aplikovaný výzkum. Úspěšně se účastní státem podporovaných aplikačních projektů (TAČR, MPO) a současně spolupracuje s komerčními subjekty v rámci bilaterálních projektů, servisních zakázek či kontraktového výzkumu. Vzhledem ke svému širokému vědeckému zaměření může ÚCHP nabídnout širokou paletu expertních znalostí a zároveň využít úzké dlouhotrvající spolupráce odborníků z různých oborů „pod jednou střechou“. Výsledkem je multidisciplinární tým vytvářející synergii nezbytnou pro řešení aktuálních komplexních problémů.

Úspěchy ve výzkumu

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.