Hálovy přednášky

K uctění památky profesora Eduarda Hály se vedení ústavu rozhodlo od roku 1999 pořádat každoročně pamětní Hálovu přednášku, k jejímuž pronesení jsou zváni vynikající světoví odborníci v oborech studovaných na ÚCHP.

 
Prof. Eduard Hála (1919-1989) byl vynikající fyzikální chemik, světově proslulý zejména svými fundamentálními pracemi v oboru rovnovah kapalina-pára, skvělý pedagog a vynikající osobnost známá nejen na Akademii věd, ale ve světové chemicko-inženýrské komunitě vůbec. Významnou měrou se zasloužil o rozvoj oboru fázových rovnovah v celosvětovém měřítku. Byl profesorem fyzikální chemie na VŠCHT v Praze a řádný člen Československé akadamie věd, zástupce ředitele Ústavu teoretických základů chemické techniky ČSAV.
 
 
 • 22. přednáška (7. září 2021) An Introduction to Source Apportionment, Prof. Philip K. Hopke, Department of Public Health Sciences, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, and Institute for a Sustainable Environment, Clarkson University, New York, USA.

 •  
 • 21. přednáška (2. listopadu 2019) Ab Initio Prediction to Phase Diagrams: a Critical Review of the Alternative Pathways, Prof. Andreas Klamt, COSMOlogic GmbH, Leverkusen, Německo.
 • 20. přednáška (14. listopadu 2018) NMR Metabolomics, Prof. Claudio Luchinat, Magnetic Resonance Center and Department of Chemistry, University of Florence, Itálie.
 • 19. přednáška (19. října 2017) Atomic Layer Deposition: Principle and Applications, Dr. Ing. Jan Macák, Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT), Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, ČR.
 • 18. přednáška (8. září 2016) Enhancing Sustainable Catalytic Processes with Ionic Liquids, Prof. Paul J. Dyson, Institut des Sciences et Ingénierie Chimiques, EPFL, Lausanne, Švýcarsko.
 • 17. přednáška (16. dubna 2015) Novel Membranes for Improved Separations, Prof. Richard D. Noble, University of Colorado, Boulder, USA.
 • 16. přednáška (10. listopadu 2014) Process to Separate Enantiomers, Prof. Andreas Seidel-Morgenstern, Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems, Magdeburg, Německo.
 • 15. přednáška (4. listopadu 2013) Ionic Liquids – from Structure to Application, Dr. Christopher Hardacre, School of Chemistry and Chemical Engineering, Queen’s University, Belfast, Severní Irsko, VB.
 • 14. přednáška (3. října 2012) Energetika dnes a zítra: politika vs. zdravý rozum vědy a techniky, Prof. Jaroslav Šesták, Centrum nových technologií, Západočeská univerzita v Plzni, ČR.
 • 13. přednáška (15. září 2011) Spolehlivost metod pro posuzování bezpečnosti chemických procesů, Prof. Ludvík Hub, Safety Consulting Institute v Staad, Švýcarsko.
 • 12. přednáška (2. září 2010) Chemical and Process Engineering Facing the Challenges of Contemporary Civilization, Prof. Ryszard Pohorecki, Warsaw University of Technology, Polsko.
 • 11. přednáška (5. června 2009) Penta- and Hexacoordinate Silicon Compounds: a Remarkably Flexible Molecular System, Prof. Daniel Kost, Ben Gurion University, Beer-Sheva, Israel.
 • 10. přednáška (10. října 2008) Soft Material“ Surface Engineering: from Flexible to Gradient Surfaces, Prof. Jan Genzer, North Carolina State University, Raleigh NC, USA.  Při této příležitosti byla odhalena busta Prof. E. Hály ve vestibulu ÚCHP.
 • 9. přednáška (6. srpna 2007) Development of Efficient Multiphoton Processes and their Application to the Studies of Short-lived Intermediates, Prof. Akihiro Ouchi, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) Tsukuba, Japonsko.
 • 8. přednáška (3. listopadu 2006) Trendy vo výskume a v príprave technickej inteligencie so zameraním sa na chemických inžinierov, Prof. Vladimír Báleš, Slovenská Technická Univerzita v Bratislavě, Slovensko.
 • 7. přednáška (4. listopadu 2005) In the Frame Globalization and Sustainability: Evolution of Chemical and Process Engineering – Progression from Commodities to New Specialties and Active Material Chemistry, Prof. Jean-Claude Charpentier, President Evropské Federace Chemického Inženýrství (EFCE), Department of Chemical Engineering LSGC/ENSIC/ INPL, Nancy-University, Nancy, Francie.
 • 6. přednáška (6. ledna 2005) Reactivity, Stored Energy, and Dislocations in Solid Reacting Systems, Prof. Vladimír Hlaváček, State University of New York, Buffalo, USA.
 • 5. přednáška (20. února 2004) Economy, Ecology and Thermodynamics, Prof. Jakob de Swaan Arons, Delft University of Technology, Holandsko.
 • 4. přednáška (20. ledna 2003) Macroscopic- and Microscopic-Level Thermodynamics: Partners in Chemical Engineering Progress, Prof. William R. Smith, University of Guelph, Kanada.
 • 3. přednáška (2. listopadu 2001) The Measurement of Symmetry and Chirality: Concept and Applications across Chemistry, Prof. David Avnir, Hebrew University, Jerusalem, Israel.
 • 2. přednáška (10. listopadu 2000) Membrane Fuel Cell Systems: A Challenge for Chemical Engineers, Prof. Gerhart Eigenberger, University of Stuttgart, SRN.
 • 1. přednáška (8. října 1999) (při příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin prof. E. Hály) Remembering Eduard Hála, Prof. Arnošt Reiser, Polytechnic University, Brooklyn NY, USA.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.