Vedení ústavu

Vedení ústavu

Vedoucí vědeckého oddělení

Dr. Ing. Vladimír Ždímal

Vedoucí vědeckého oddělení

Ing. Mária Zedníková, Ph.D.

Vedoucí vědeckého oddělení

Ing. Jan Storch, Ph.D.

Orgány pracoviště

Rada pracoviště

Předseda

Dr. Ing. Vladimír Ždímal

 

Místopředsedkyně

Ing. Mária Zedníková, Ph.D.

 

Interní členové

Ing.  Lucie Červenková Šťastná, Ph.D.
Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.
Ing. Kateřina Setničková, Ph.D.
Ing. Michal Šyc, Ph.D.
Ing. Jaroslav Tihon, CSc.

 

Externí členové

Ing. Rút Bízková
(členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace)

Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
(PřF UK Praha)

Dr. Ing. Jiří Kotek
(ÚMCH AV ČR, Praha)

Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
(FSI, VUT Brno)

Prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.
(FCHI, VŠCHT v Praze)

 

Tajemník

Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.

Dozorčí rada

Předseda

Ing. Jiří Plešek, CSc.
(Akademická rada AV ČR)

 

Místopředseda

Ing. Karel Aim, CSc.

 

Členové

Ing. Jan Hrubý, CSc.
(Ústav termomechaniky AV ČR)

Prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
(FCHI, VŠCHT v Praze)

Prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
(FAPPZ, ČZU v Praze)

 

Tajemník

Dr. Ing. Vladimír Církva

Mezinárodní poradní sbor

 

Prof. Thomas Fruergaard Astrup
(DTU/Ramboll, Dánsko)

Prof. Jeanne Crassous
(Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Francie)

Prof. João G. Crespo
(Universidade Nova de Lisboa, Caparica, Portugalsko)

Dr. Adam Kowalski
(Unilever R&D, UK)

Prof. Jack Legrand
(University of Nantes, GEPEA, Saint-Nazaire, Francie)

Prof. Bruno Linclau
(Department of Organic and Macromolecular Chemistry, Ghent University, Belgie)

Prof. Dr. Alfred Wiedensohler
(Leibniz Institute for Tropospheric Research, Leipzig, Německo)

 

Tajemník

RNDr. Jaroslav Žádný, Ph.D.

 

 
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.