Historie ústavu

Eduard Hála (1919-1989)

Eduard Hála (1919-1989)

Vladimír Bažant (1920 - 1973)

Vladimír Bažant (1920 – 1973)

Ústav (původním názvem „Ústav teoretických základú chemické techniky – ÚTZCHT“) formálně vznikl v Československé akademii věd r. 1960 ze dvou existujících týmů, které již tehdy měly svou delší tradici. Jedním bylo Oddělení chemické technologie v Chemickém ústavu vedené profesorem Vladimírem Bažantem a druhým Oddělení chemického inženýrství pod vedením profesora George Standarta. První zavedl výzkum na poli organokřemíkových sloučenin a heterogenní katalýzy, druhý pokračoval ve výzkumu destilací a extrakcí. V r. 1964 se k novému ústavu připojila ještě skupina z Ústavu fyzikální chemie zabývající se termodynamikou a fázovými rovnováhami. Zakladatelem ústavu a jeho prvním ředitelem byl až do své smrti v r. 1973 prof. Vladimír Bažant. Druhou osobností, která dosáhla velkého uznání a spoluvytvářela „image“ ústavu, byl prof. Eduard Hála.

V roce 1964 se ústav přestěhoval do nového areálu na severozápadním předměstí Prahy (na hranici katastrálního území Suchdol a Lysolaje). Nové prostornější budovy umožnily nástup nových pracovníků, takže koncem šedesátých let minulého století se dosáhlo stavu 330 zaměstnanců. Kromě toho byly nově zavedeny další obory chemického inženýrství a chemické technologie, jako např. reaktorové inženýrství, homogenní katalýza, studium nenewtonských tekutin, sublimace, separační procesy, dynamika a řízení chemických systémů a jiné. Většina těchto nových podoborů byla zavedena jako logicky potřebná podpora rozsáhlého a víceletého projektu pro vývoj kompletní technologie výroby kyseliny tereftalové a polyesterů.

Od r. 1989 proběhlo několik reorganizací, které vedly k postupnému snížení stavu pracovníků o 50%. Heterogenní a roztříštěný multidisciplinární výzkum byl racionálně integrován, což se odráží na nynější struktuře ústavu. Název byl rovněž změněn na výstižnější „Ústav chemických procesů“; tradiční anglický název – „Institute of Chemical Process Fundamentals“ přitom zůstal zachován.

Od r. 2007 byl status ústavu změněn v souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. na „veřejnou výzkumnou instituci (v.v.i.)“ s odpovídající úpravou řídících a vědeckých orgánů.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.