Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Jsme veřejnou výzkumnou institucí se zaměřením na výzkum v oblasti chemie, nových materiálů a řadou inženýrských oborů. Vedle systematického základního výzkumu se věnujeme i výzkumu aplikovanému, kde vlastní poznatky a ideje přetavujeme do konkrétních výstupů se společenskými dopady.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.