Knihovna

Knihovna ÚCHP AV ČR je součástí Střediska vědeckých informací na Ústavu chemických procesů AV ČR, v. v. i. Poskytuje své služby jak pracovníkům ústavu, tak širokému okruhu uživatelů z řad veřejnosti, studentům i pracovníkům jiných institucí. Je zde možno najít časopisy, knihy a encyklopedie z oboru chemie, chemického inženýrství a fyziky, z nichž mnohé jsou v České republice zcela unikátní. Z důvodu členství ústavu v KNAV a v konsorciu Národního centra CzechELib nabízí knihovna také přístup ke klíčovým elektronickým a informačním zdrojům a k odborným databázím. Open Science, tj. otevřený přístup k výsledkům a datům, je řešen a zajišťován KNAV.

   

Služby knihovny

  • Seznam časopisů knihovny ÚCHP
  • Knihovní řád knihovny ÚCHP
  • Evidence publikační činnosti. Každý vědecký pracovník ústavu je povinen obratem nahlásit zpracovateli ASEP (na mail jirsova@icps.cas.cz) vyšlý článek (či jiný druh publikační činnosti). Zpracovatel se postará o to, aby byly výsledky zaneseny do ASEP a následně, pokud splňují dané podmínky, do RIV.
  • Vyřizování objednávek kopií článků a výpůjček knih, nedostupných v knihovně z domácích i zahraničních zdrojů pro pracovníky ústavu.
  • Vyřizování požadavků českých i zahraničních knihoven v rámci meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby.
  • Nákup a katalogizace knih
  • Evidence výpůjček
  • Nákup a evidence časopisů
  • Reprografické služby: Tisk posterů a plakátů pro pracovníky ústavu na velkoplošné tiskárně do velikosti A3. Kopírování a skenování materiálů pro pracovníky ústavu do velikosti A3. Laminování do velikosti A3.
  • Agenda patentů a licencí

 

Kontakty

Knihovna ÚCHP, Rozvojová 135, 165 00 Praha 6

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.