Interní grantová agentura

Ústav chemických procesů AV ČR podporuje samostatný výzkum doktorandů, kteří mají své školicí pracoviště v ústavu prostřednictvím Interní grantové agentury. Projektové výzvy jsou určeny studentům 1. – 3. ročníku a jsou zveřejňovány každý rok první týden v prosinci. Financované projekty jsou jednoleté, od 1. ledna do 31. prosince daného roku, celková dotace projektu ve výši 50 tis. Kč je určena na drobné materiální náklady projektu a/nebo na cestovní náklady spojené s účastí doktoranda na konferenci. Uchazeč se také může ucházet o příspěvek ke mzdě. Podrobnou zadávací dokumentaci a podobu grantových přihlášek určuje Statut IGA .

 

Výzva k podávání grantů Interní grantové agentury na rok 2024

Ústav chemických procesů vypisuje výzvu k podávání grantů Interní grantové agentury s počátkem řešení projektu 1. ledna 2024. Projekty IGA mohou podávat doktorandi ÚCHP 1. – 3. ročníku na adresu kvv@icpf.cas.cz do 20. prosince 2023.

 

Dokumenty ke stažení:

Grantová přihláška

Kritéria hodnocení grantu

Statut IGA

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.