Bažantova konference

Bažantovu konferenci doktorandů každoročně pořádá Komise pro vědeckou výchovu ÚCHP pro studenty 1.–4. ročníku doktorského studia, kteří své disertační práce vypracovávají v našem ústavu. Konference je soutěžní a příspěvky hodnotí komise složená ze členů KVV a přizvaných externistů, která uděluje ceny za nejlepší přednášky.

Bažantova konference doktorandů 2024

Ve dnech 5. a 6. června se konala každoroční Bažantova postgraduální konference Ústavu Chemických Procesů. Na konferenci bylo předneseno celkem 20 příspěvků. Komise složená ze členů komise pro doktorské studium UCHP J. Tihona, R. Fajgara, K. Soukupa, S. Orvalha, I. Brányikové a V. Ždímala a externích odborníků Josefa Šimka z UJEP, Martina Hájka z Univerzity Pardubice, Pavlíny Basařové z VŠCHT Praha a Dr. Bendové z VŠCHT Praha se rozhodla ocenit nejlepší přednášky ve dvou kategoriích.

Výsledky Bažantovy konference doktorandů 2024

Doktorandi prvního a druhého ročníku:

1. Kateřina Nyklíčková: The Influence of Geometric Parameters of 3D Printed Structured Beds on Hydrodynamic Characteristics of Trickle-Bed Reactor

2. (ex-aequo) Mark Terentyak: Axial Dispersion and Mass Transfer in Bubble Column

2. (ex-aequo) Claudia Vásquez: Cultivation of Limnospira maxima and Utilization of its Fresh Biomass in Human Nutrition

3. Tereza Semlerová: Bubble Breakup in Triton Solutions

 

Studenti třetího a čtvrtého ročníku doktorského studia:

  1. Jan Čížek: Development of Polymeric Enantioselective Membranes
  2. Lenka Suchánková: Multi-annual Characterization of PM1 Aerosol Optical Properties and Size Distribution at the Peri-Urban Atmospheric Site ATOLL in Lille
  3. Matěj Hušek: Emerging Contaminants in Sewage Sludge: Analysis and Their Removal by Pyrolysis

 

Fotografie z letošní konference

Sborník abstraktů z letošní konference

 

Předchozí ročníky


2023

Bažantova konference doktorandů ÚCHP se konala ve dnech 31. května a 1. června 2023 a letos hodnoticí komise (za KVV ÚCHP: M. Bendová, R. Fajgar, K. Soukup, J. Tihon a I. Brányiková a její externí členové Prof. Pavlína Basařová, VŠCHT Praha a Doc. Jiří Mikyška, ČVUT) rozhodovali o 22 příspěvcích ve dvou kategoriích. Záznam letošních přednášek na YouTube

 

Výsledky Bažantovy konference doktorandů 2023

1. ročník

1. Ing. Claudia Vásquez: Cultivation of Limnospira maxima and utilization of its fresh biomass in human nutrition

 

2. Mgr. Václav Harrandt: The electrodiffusional theory for wall shear stress measurement by the two-strip probe: journey to near-wall region hydrodynamics

 

3. Ing. Mark Terentyak: Liquid mixing time and gas holdup in a bubble column bioreactor

 

Na 4. místě se těsně umístila Ing. Anežka Sedmihradská (Properties and use of high-temperature biochar) a na 5. místě Mgr. Anna Paříková (Separation of exosomes from polydisperse suspension in microfluidic devices).

 Anežka Sedmihradská                                                                                                Anna Paříková

 

2. – 3. ročník.
1. Mgr. Lenka Suchánková: The effect of meteorology and aerosol size distribution on light scattering properties at a rural background site in Central Europe

2. Ing. Jan Čížek: Chiral anion exchanger based on α-methyl benzylamine for enantioselective separation of racemic acids

 

3. Ing. Karolina Salvadori: Utilization of electrochemically induced cleavage of various sulfonimides ex aequo s Mgr. Petrou Mušálkovou: Use of photoautotrophic microorganisms in the bioremediation of surface waters

Karolina Salvadori

Petra Mušálková

 

Za nimi se na 4. místě umístil Ing. Matěj Hušek (Organic fluorine content and change during thermal treatment) a na 5. místě MSc. Kajal Julaha (Intercomparison of boundary layer and mixing layer height from models and ground-based measurements).

4. ročník

  1. Ing, Martin Kurfiřt: Detailed Investigation of Human Galectins -1 and -3 by employing selectively d
    eoxyfluorinated N-acetyllactosamines
 
 

2. Ing. Vojtěch Hamala: Organoruthenium glycomimetics as selective galectin-1 inhibitors

Na 3. místě se těsně umístil Mahdi Bourassi, MSc. (How can we best eliminate pharmaceuticals from wastewater?)

 


2022

Výsledky Bažantovy konference doktorandů 2022

Bažantova konference doktorandů ÚCHP se konala ve dnech 13. a 14. června 2022 a letos hodnoticí komise (za KVV ÚCHP: M. Bendová, R. Fajgar, K. Soukup, J. Tihon a  V. Ždímal a její externí členové Prof. Pavlína Basařová, VŠCHT Praha, Doc. Jiří Mikyška, ČVUT a Dr. Josef Šimek, UniCRE) rozhodovali o 21 příspěvcích ve dvou kategoriích.

1. a 2. ročník

1. Mgr. Lenka Suchánková: A seven-years based characterization of aerosol light scattering properties at Central European rural site: Variability and source apportionment
2. Ing. Karolina Salvadori: Multiplication of urea sites – impact on binding phosphates
3. Ing. Jan Čížek: Chiral membrane prepared by electrostatic modification of ion-exchange membrane

Na 4. místě se těsně umístil Ing. Matěj Hušek (Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis). 

Komise se rozhodla ocenit i nejlepší prezentaci za 1. ročník: Mahasoa-Salina Souvenir-Zafindrajaona, MSc. (Synthesis of biobased ionic liquids from the choline for lignin derivatization).

3. – 4. ročník.
1. Ing. Antonín Edr: „Adaptive synthesis of functional amphiphilic dendrons for drug nanocarrier assembly“
2. Ing. Lenka Michálková: „NMR-based metabolomic analysis of blood plasma as a pancreatic cancer diagnostic tool“
3. Ing. Simona Lucáková: „Continuous electrocoagulation of Chlorella vulgaris in a novel channel-flow reactor“

Za nimi se na 4. místě umístil Ing. Jakub Crha (Experimental study of bubble dynamics in aqueous solutions
of simple alcohols: CFD validation data) a na 5. místě Mahdi Bourassi, MSc. (Tetracycline degradation using catalysts of platinum coated over CeO2 and CeO2 ZrO2).

Novinkou letošního ročníku bylo hlasování doktorandů o nejlepší prezentaci. V tétou „soutěži sympatie“ nejvíce hlasů získala přednáška Antonína Edra, který se tím stává celkovým vítězem letošního ročníku.

 

Záznam konference na YouTube kanále ÚCHP.

Fotografie Petra Vodičky a Zdeňka Wagnera z letošního a předchozích ročníků konference.


2021

Na každoroční Bažantově konferenci doktorandů, která se uskuteční 23. června 2021, budou opět studenti 1.-4. ročníku doktorského studijního programu prezentovat své nejnovější výsledky a utkají se v soutěži o nejlepší příspěvek. Konferenci organizuje Komise pro vědeckou výchovu ÚCHP a z důvodu protiepidemických opatření se tentokrát uskuteční prostřednictvím platformy Zoom a bude streamována živě na YouTube kanále ÚCHP.


2020

Tradiční Bažantova konference doktorandů se uskuteční ve Velké zasedací síni ÚCHP 6. června 2020 od 9:00 do 14:00.


2019

Datum a čas události: 

Úterý, 18. Červen 2019 – 9:0016:00

Tradiční Bažantova konference doktorandů se konala ve Velké zasedací síni ÚCHP 18. června 2018 od 9:00 do 16:00.

Vítězové konference:

Kategorie 1. ročník:
1. Ing. Ema Kosović: Stability Testing of Active Substances from Wine Waste Determined by HPLC-MS
2. Ing. Simona Lucáková: Electrocoagulation of Microalga Chlorella vulgaris
3. Ing. Jakub Crha: Single Rising Bubble – COMSOL and Fluent Comparison

Kategorie 3.-4. ročník:
1. Ing. Martin Jakubec: Photochemical Derivatization of Helicenes
2. Ing. Lubomír Váňa: Transition Metal Complexes with Aza[n]phenacene Ligands
3. Ing. Tomáš Beránek: Synthetic Pathways Leading to Phosphahelicenes


2018

Datum a čas události:  Čtvrtek, 7. Červen 2018 – 9:00 – 14:00
Tradiční Bažantova konference doktorandů se konala ve Velké zasedací síni ÚCHP 6. června 2018 od 9:00 do 14:00.

Vítězové konference:

1. Ing. Monika Müllerová: „From Cationic Carbosilane Dendrimers and Glycodendrimers towards Multifunctional Dendritic Wedges“
2. Ing. Jakub Bumba „Magnesium Silicide and Germanide from Waste as a Source of CVD Precursors and Ultrapure Semiconductors“
3. Ing. Tomáš Beránek „Phosphorous Derivatives of Helicenes“


2017

Datum a čas události:  Čtvrtek, 7. Červen 2018 – 9:00 – 14:00
Tradiční Bažantova konference doktorandů se konala ve Velké zasedací síni ÚCHP 6. června 2018 od 9:00 do 14:00.

Vítězové konference:

1. Ing. Monika Müllerová: „From Cationic Carbosilane Dendrimers and Glycodendrimers towards Multifunctional Dendritic Wedges“
2. Ing. Jakub Bumba „Magnesium Silicide and Germanide from Waste as a Source of CVD Precursors and Ultrapure Semiconductors“
3. Ing. Tomáš Beránek „Phosphorous Derivatives of Helicenes“


2016

Datum a čas události:  Čtvrtek, 7. Červen 2018 – 9:00 – 14:00
Tradiční Bažantova konference doktorandů se konala ve Velké zasedací síni ÚCHP 6. června 2018 od 9:00 do 14:00.

Vítězové konference:

1. Ing. Monika Müllerová: „From Cationic Carbosilane Dendrimers and Glycodendrimers towards Multifunctional Dendritic Wedges“
2. Ing. Jakub Bumba „Magnesium Silicide and Germanide from Waste as a Source of CVD Precursors and Ultrapure Semiconductors“
3. Ing. Tomáš Beránek „Phosphorous Derivatives of Helicenes“

Fotogalerie


2015

Datum a čas události: 

Pondělí, 8. Červen 2015 – 9:0016:00

Tradiční Bažantova konference doktorandů, se konala ve Velké zasedací síni ÚCHP 8. června 2015 od 9:00 do 16:00. 

Vítězové konference:

1. ročník

1. Boleslav Zach

2. Jiří Brynda

2. ročník

1. Jan Rotrekl

3. ročník

1. Lucie Kubelová

2. Adéla Andresová

Skokan roku:

Tomáš Durda

Fotogalerie

Program konference ke stažení

Sborník abstraktů konference ke stažení

Fotogalerie


2014

Datum a čas události: 

Čtvrtek, 19. Červen 2014 – 9:0017:00

Tradiční Bažantova konference doktorandů, tentokrát s přednáškami téměř výhradně v angličtině, se konala ve Velké zasedací síni ÚCHP 19. června 2014 od 9:00 do 17:00. Komise pro vědeckou výchovu jako vždy posoudila všechny příspěvky a vyhlásila následující vítěze konference, kteří získají odměnu ředitele ústavu.

1. ročník
1.-2. místo Pavlína Dragounová
1.-2. místo Pavel Jakubík

2. ročník
1. místo Martin Bernard
2. místo Lucie Kubelová
3. místo Zdeňka Machalová

3. ročník
1. místo Martin Koštejn

Program konference ke stažení

Sborník abstraktů ke stažení

Fotogalerie


2013

Datum a čas události: 

Pátek, 14. Červen 2013 – 9:0015:15

 

Tradiční Bažantova konference studentů doktorského studijního programu se letos konala 14. června 2013 od 9:00 ve Velké zasedací síni ÚCHP.

Výsledky soutěže doktorandů

1. ročník
1. místo Martin Bernard
2. místo Adéla Andresová

2. ročník
1. místo Jan Pušman
2. a 3. místo Martin Koštejn a Lucie Spáčilová

3. ročník
1. místo Pavel Krystyník

Oceněným gratulujeme!

Program konference ke stažení.

Sborník abstraktů konference

Fotogalerie


2012

Datum a čas události: 

Čtvrtek, 7. Červen 2012 – 8:3015:45

Tradiční Bažantova konference studentů doktorského studijního programu se letos konala 7. června 2012 od 8:30 ve Velké zasedací síni ÚCHP. Seznam laureátů a jejich fotografie naleznete níže, fotografie Zdeňka Wagnera z celého dne pak v jeho fotogalerii.

Program konference ke stažení ve formátu pdf

Sborník abstraktů konference ve formátu pdf

Fotogalerie

Letos se v jednotlivých ročníkových kategoriích na prvních místech umístili tito studenti

1. ročník

           1. Lucie Spáčilová

           2. Martin Koštejn

2. ročník

           1. Zuzana Vajglová

           2. Lubomír Krabáč

3. ročník

           1. Stanislav Pařez

           2. Věra Pěnkavová

           3. – 4. Naděžda Zíková

           3. – 4. Jan Čermák


2011

Datum a čas události: 

Čtvrtek, 2. Červen 2011 – 8:3017:00

Každoroční konference studentů doktorského studijního programu na ÚCHP, která se letos konala 2. června 2011 v Klubu ÚCHP pod hlavičkou Mezinárodního roku chemie. Program konference ke stažení zde, sborník abstraktů si můžete stáhnout zde. Fotografie z konference naleznete ve fotogalerii Marcely Fridrichové.

Jako obvykle byly uděleny ceny ve všech ročníhových kategoriích.

1. ročník
1. Pavel Krystyník
2. Zuzana Vajglová

2. ročník
1. Věra Pěnkavová
2. Jan Čermák
3. Naděžda Zíková

3. ročník
 1. Magdalena Morozová
 2. Magda Kárászová

Zvláštní pochvala KVV: Lubomír Krabáč

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.