Na všechny události

Atmosférický aerosol ve vysokém časovém rozlišení

27. října 2021 14 h
on-line obhajoba tezí doktorské práce

platforma Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/96342167779

doktorand: Ing. Otakar Makeš

Oddělení chemie a fyziky aerosolů

školitel: Ing. Jaroslav Schwarz, CSc.

vnitřní oponent: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D.

 

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.