Na všechny aktuality

Evropský projekt MI-TRAP

Výzkumné skupině chemie a fyziky aerosolů se podařilo získat v rámci celoevropského konsorcia projekt MI-TRAP, který začíná v lednu 2024 a bude trvat 4 roky.

 Projekt MI-TRAP financovaný z EU je zaměřen na určení dopadů znečištění z dopravy na životní prostředí a zdraví. Projekt bude realizovat rozsáhlé konsorcium akademických a průmyslových partnerů. Cílem naší výzkumné skupiny bude charakteristika dopravních emisí na třech pražských stanicích z hlediska jejich chemických a fyzikálních vlastností. Získaná data budou dále zpracována za účelem charakterizace klíčových parametrů souvisejících s různými druhy dopravy a jejich příspěvku k celkovému antropogennímu znečištění.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.