Na všechny články

Interní grantová agentura podpoří v roce 2023 pět studentských projektů

V našem ústavu podporujeme samostatný výzkum doktorandů prostřednictvím Interní grantové agentury. Studenti mohou soutěžit až o 50 tisíc korun na pokrytí materiálních nákladů, k realizaci experimentů nebo na cestovní náklady na cestu doktoranda na konferenci.

Držitelé grantů IGA 2023. Zleva Mark Terentyak, Claudia Vásquez, Magdalena Bendová (předsedkyně KVV), Aleš Krčil, Kajal Julaha, Jan Čížek
 
 

Od 1. ledna 2023 bylo podpořeno následujících pět projektů, které budou řešeny následujících dvanáct měsíců, tedy do konce tohoto roku:

  1. Kajal Julaha: Vertikální měření aerosolů černého uhlíku pomocí dronu

Cílem této studie je měření vertikálního profilu aerosolů černého uhlíku (black carbon, BC) pomocí dronu. Měření budou prováděna na dvou místech: 1. NAOK, která představuje regionální kontrolní lokalitu, a 2. MFF, která představuje městskou lokalitu. Na lokalitě NAOK je k dispozici také věž o výšce 250 m, která slouží ke kalibraci měření prováděných dronem. Měření budou prováděna pomocí mikroetalometru AE51 po dobu 2 až 3 týdnů trvajících měřicích kampaní za různých meteorologických podmínek.

 

  1. Jan Čížek: Chirální polyelektrolytové multivrstvy na bázi cyklodextrinů pro přípravu enantioselektivních membrán

Cílem projektu je příprava a charakterizace separačních vlastností tenkých enantioselektivních vrstev ve formě polyelektrolytových komplexů pro separaci racemických směsí. Polyelektrolytové multivrstvy (PEM) budou připraveny z nabitých cyklodextrinů, oligosacharidů schopných tvořit enantioselektivně inkluzní komplexy s řadou chirálních látek. PEM budou naneseny vrstvu po vrstvě (layer-by-layer) na substrát ve formě komerčně dostupných membrán s povrchovým nábojem.

 

  1. Aleš Krčil: Syntéza mono- a multivalentních fluorovaných laktosidů a jejich interakce s galektiny

Galektiny jsou proteiny, které nekovalentně váží sacharidy a účastní se řady patologických procesů, jako je například rozvoj rakoviny nebo zánětlivé procesy. Interakce mezi galektiny a sacharidy může být studována pomocí fluorovaných laktosidů. Cílem projektu je syntéza mono- a multivalentních laktosidů a studium jejich interakce s galektiny s možností přípravy selektivních inhibitorů galektinu použitelných např. při léčbě nádorových onemocnění.

 

  1. Mark Terentyak: Tvorba validovaného modelu pro přestup hmoty v probublávané koloně

Aerace je klíčovým faktorem aerobních kultivací a pro její správné nastavení je potřeba znát objemový koeficient přenosu hmoty. Přenos kyslíku z plynu do kapaliny je ovlivněn řadou podmínek. Při studiu aerobních procesů je možné vytvořit teoretické modely, které propojují hydrodynamiku s přenosem hmoty. Cílem projektu je takový model vytvořit a validovat. Samotný objemový koeficient přenosu hmoty bude určen dynamickou tlakovou metodou a validace bude provedena na základě experimentálních dat.

 

  1. Claudia Vásquez: Návrh vhodného odpěňovacího systému pro kultivaci řasy Limnospira maxima

Jedním z problémů při kultivaci řasy L. maxima v bublinkových fotobioreaktorech (PBR) je tvorba nežádoucí pěny, což je problém, který ovlivňuje nejen růst spiruliny a kvalitu konečného produktu, ale přispívá i ke zvýšení provozních nákladů. Kromě toho tato záležitost nebyla při kultivaci mikrořas příliš zkoumána, a proto v literatuře nejsou k dispozici praktická řešení. Tento projekt je zaměřen na vývoj systému odpěňování pro kultivaci řasy L. maxima.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.