Na všechny články

Jak pandemie COVIDU 19 změnila život jednoho z našich vědců

V následujícím textu se dozvíte, jak se změnil život během pandemie Covidu-19 Ing. Vladimíru Ždímalovi, Dr., který u nás na ústavu vede Oddělení chemie a fyziky aerosolů.
 
Obr. 1: Ukázka testovaných respirátorů.
 
 
Do 13. března 2020 jsem žil nudný život výzkumníka. Pak se najednou všechno změnilo. Toho dne mi odpoledne zavolal náš pan ředitel, abych se ještě od očního lékaře vrátil do ústavu a provedl nějaké měření filtrační účinnosti nových nanomateriálů pro kolegy z Technické univerzity Liberec. Vyhověl jsem a ještě ten večer odeslal výsledky měření kolegům.

Z následné mailové komunikace jsem porozuměl, že jim musím výsledky lépe vysvětlit, protože při interpretaci docházelo ke zmatení. Po vysvětlení mne hned na pondělí pozval rektor Petráček do týmu COVID Czechia. A pak už to šlo ráz naráz. V následujícím týdnu jsme natočili krátké video na YouTube o potřebě nosit roušky. Asi za 3 dny nosili roušky skoro všichni Češi. Další týden jsme natočili anglické video na YouTube s názvem #MASKS4ALL.

Asi za týden mělo přes 5 milionů zhlédnutí. Hned nato mi volala redaktorka ze CNN International, abych jim poskytl rozhovor. Následující den jsem absolvoval rozhovor o rouškách, kdy přede mnou vystoupil americký prezident Donald Trump a po mě vedoucí boje proti COVIDu při WHO, doktor Ryan. O den později mi volal profesor Howard z kalifornské univerzity, jestli bych byl ochoten podílet se na připravovaném přehledovém článku o tom, proč je potřeba nosit roušky při brzdění šíření pandemie. Rukopis byl připravený a za 10 dní odeslaný do redakce. Dnes, po roce a půl, je to nejvíce stahovaný a nejvíce prohlížený text na serveru “Preprints.org”. Následovaly rozhovory pro arabskou televizi SkyNews Arabia a pro první kanál irské TV. Byl jsem také pozván na Ministerstvo zdravotnictví ČR, abych přednesl prezentaci krizovému štábu profesora Prymuly a na veřejné slyšení do podvýboru Parlamentu České republiky pro veřejné zdraví.

Když jsme asi po roce sečetli mediální výstupy za naše oddělení, bylo jich několik set, včetně řady přímých vstupů v různých televizích a pro řadu rozhlasových stanic. Samozřejmě nejvíce výstupů bylo v textových médiích, nejčastěji internetových. Na konci roku mi rektor ČVUT docent Petráček udělil pamětní medaili za mimořádné úsilí v boji proti přenosu onemocnění COVID-19. Na podzim tohoto roku jsem obdržel medaili předsedkyně akademie věd České republiky Prof. Zažímalové za popularizaci vědy.

 
Obr. 2: Výsek filtru z testovaného respirátoru se uzavře do kruhového držáku.
 
Obr. 3: Vyseknutá část filtru v kruhovém držáku se umístí do přístroje, který měří přesné množství částic, co filtrem projdou. Podle množství částic, které filtrem projdou, se určuje účinnost filtru.
 

Obr. 4: Výsek filtru v kruhovém držáku se musí velmi dobře utěsnit, než se začne s měřením účinnosti filtru.

 

Obr. 5: Do přístroje, který měří účinnost filtru, se pouštějí částice o jedné přesně definované velikosti. Částice jsou generované v přístroji (viz foto) ze síranu amonného, vygenerované částice se pak třídí podle velikosti.
Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.