Na všechny události

Komercializace výsledků z pohledu odborníků Centra transferu AV ČR (CeTAV)

23. května 2024 13 h
Velká zasedací místnost ÚCHP

Centrum transferu AV ČR (CeTAV) poskytuje konzultace a služby všem pracovištím Akademie věd ČR v oblasti uplatňování výsledků výzkumu v praxi. Pomáhá vědeckým týmům s konkrétními případy komercializace výsledků, analýzou potenciálu praktického uplatnění, strategií ochrany duševního vlastnictví i smluvním zajištěním spoluprací s aplikačním sektorem. Zkušenosti s transferem znalostí a technologií nám umožňují porozumět problematice napříč odbornostmi členů celého týmu.

Přednášku bude mít vedoucí CeTAV Martin Smekal, prezentace bude obsahovat představeni CeTAV, hlavní oblasti činnosti, některé priority a konkrétní aktivity, které může ÚCHP využít. Dále způsoby komercializace IP (licencování know-how/patentu, spin-off firmy s účasti a bez účasti ústavu, zapojení původců do struktury a chodu firmy apod.). Počítá se i s interaktivní části, kdy by se do diskuze měli zapojit účastníci a diskutovat jejich konkrétní potřeby v této věci.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.