Na všechny články

Kvalita vnitřního ovzduší v archivech

Kvalita vnitřního ovzduší v budovách kulturního dědictví je jedním z hlavních témat Oddělení chemie a fyziky aerosolů. Polutanty ve vnitřním prostředí mohou způsobit nevratnou degradaci zde uložených materiálů. Detailní informace o kvalitě vnitřního ovzduší jsou tedy nezbytné pro výběr a volbu regulační strategie. Studie, publikovaná v prestižním vědeckém časopise zaměřeném na vnitřní prostředí Building and Environment, analyzuje vliv venkovního ovzduší na koncentrace částic ve vnitřním prostředí archivů. Tato práce představuje součást komplexní dlouhodobé studie prováděné v různých typech archivů, knihoven, muzeí, kostelů a depozitářů. Paralelní studie rovněž zahrnovaly popis chemického složení částic ve vnitřním prostředí, dynamiky plynných polutantů, modelování vztahu mezi vnějším a vnitřním prostředím, depozice na vnitřních površích, vlivu návštěvníků a negativních účinků deponovaných částic.

V období 2008–2019 byl zkoumán vztah mezi vnitřním a vnějším znečištěním ve čtyřech přirozeně ventilovaných archivech umístěných v historických budovách a situovaných v regionech s rozdílnou kvalitou vnějšího ovzduší. Výsledky odhalily, že dominantním zdrojem částic v archivech byl průnik z vnějšího prostředí. Data byla analyzována pomocí bilanční rovnice v rovnovážném stavu jako poměr vnitřních/vnějších koncentrací. Výsledky ukázaly, že všechny parametry stanovené v archivech byly srovnatelné, pravděpodobně z důvodu podobných vlastností budov. Dále byly odhadnuty typické parametry pro přirozeně ventilované historické budovy a s jejich použitím byly stanoveny dlouhodobé vnitřní koncentrace pomocí dat z místní monitorovací sítě. Výsledky ukázaly, že u depozitářů ve vysoce znečištěných regionech se očekává vyšší úroveň znečištění a tím vyšší stupeň degradace uložených předmětů. Tomu odpovídal stupeň degradace identických prvotisků uložených více než 200 let v archivech situovaných v oblastech s odlišnou kvalitou vnějšího ovzduší.

Mašková, Ludmila, Smolík, Jiří, Ondráček, Jakub, Ondráčková, Lucie, Trávníčková, Tereza, Havlica, Jaromír. Air quality in archives housed in historic buildings: Assessment of concentration of indoor particles of outdoor origin. Building and Environment. 2020, 180), 107021. ISSN 0360-1323.
DOI: 10.1016/j.buildenv.2020.107024

Měření znečištění ve čtyřech přirozeně ventilovaných archivech umístěných v historických budovách

Měření znečištění ve čtyřech přirozeně ventilovaných archivech umístěných v historických budovách

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.