Na všechny aktuality

ÚCHP získalo v 2. veřejné soutěži programu Prostředí pro život 2 projekty

V 2. veřejné soutěži programu Prostředí pro život jsem získali 2 projekty, a to:

  • Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

Účastníci projektu:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoké učení technické v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Masarykova univerzita
Univerzita Karlova
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

 

  • Integrovaný systém výzkumu, hodnocení a kontroly kvality ovzduší

Účastníci projektu:

Český hydrometeorologický ústav
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
Česká geologická služba
České vysoké učení technické v Praze
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
Univerzita Karlova
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Vysoká škola báňská –Technická univerzita Ostrava

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.