Charakterizace mikrostrukturních vlastností porézních látek s komplikovanou (hierarchickou) porozitou

  • pokročilá texturní analýza porézních látek za využití nejmodernější výpočetních přístupů založených na teorii funkcionálu hustoty (DFT, NLDFT, QSDFT)
  • určování efektivních transportních vlastností pórovitých látek v plynné i kapalné fázi
  • měření vysokotlakých adsorpčních izoterem na materiálech vhodných pro skladování plynů (H2, CO2, CH4)

 

Distribuce velikosti pórů z měření fyzikální adsorpce argonu za teploty 87 K

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.