Charakterizace mikrostrukturních vlastností porézních látek s komplikovanou (hierarchickou) porozitou

  • texturní analýza porézních látek
  • určování efektivních transportních vlastností pórovitých látek v plynné i kapalné fázi
  • měření vysokotlakých adsorpčních izoterem na materiálech vhodných pro skladování plynů (H2, CO2, CH4)

 

Distribuce velikosti pórů zjištěná pomocí rtuťové porozimetrie

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.