Fotochemie

Zaměřujeme se na vývoj, testování a charakterizaci vysoce funkčních tenkých vrstev na bázi grafitického nitridu uhlíku (g-C3N4) pro degradaci polutantů a štěpení vody indukovanou viditelnou oblastí slunečního spektra. Cílem je získat vysoce aktivní a odolné fotokatalytické filmy s vlastnostmi přizpůsobenými dané aplikaci, jako je tloušťka, pórovitost a fotokatalytická aktivita. Zkoumáme ekonomicky efektivní a reprodukovatelné metody syntézy vysoce aktivního g-C3N4. Fotoaktivita připravených filmů je testována pomocí unikátního fotomikroreaktoru s úzkou štěrbinou umístěném na optické lavici na řadě obtížně odstranitelných polutantů vyskytujících se v odpadních vodách např. rezidua antibiotik.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.