Materiály pro skladování tepelné energie

Skladování tepelné energie je významnou součástí technologií, které využívají obnovitelné energie, jejichž dodávky jsou nestabilní, přičemž přispívá ke snižování jejich energetických nároků a zvyšování jejich účinnosti. V rámci výzkumu Materiály pro skladování tepelné energie: termofyzikální charakterizace pro návrh akumulátorů tepla a ve Společné laboratoři skladování energie ÚCHP a Ústavu termomechaniky AV ČR se skupina TSM ve spolupráci s týmy z ÚT AV ČR a Fakulty jaderné fyziky a inženýrství ČVUT zabývá vlastnostmi látek s fázovou přeměnou a teplosměnných kapalin, které lze využít v akumulátorech tepla. Oblastí zájmu je jak experimentální stanovení termofyzikálních vlastností látek důležitých pro skladování energie, tak matematické modelování přenosu tepla a hmoty v porézních materiálech s termochemickou přeměnou.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.