NMR-omika

Relativně novým tématem je NMR-omika. Tímto přístupem jsou v metabolomice pomocí 1H NMR stanovovány metabolity v tělních tekutinách. Koncentrační profily identifikovaných látek jsou následně analyzovány pomocí vícerozměrných statistických metod, které pro dané onemocnění umožňují oddělit vzorky pacientů od vzorků zdravých jedinců. Obdobný postup využíváme i pro analýzu aerosolů v tzv. aerosolomice, kde je hlavním cílem identifikovat konkrétní zdroje znečištění ovzduší.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.