Příprava tenkých funkčních vrstev

V rámci studia užitných vlastností polycyklických aromátů jsou připravovány jejich tenké vrstvy, které jsou následně adaptovány do jednotlivých prvků. Vrstvy rozpustných derivátů [n]helicenů a [n]fenacenů mohou být fabrikovány jednoduchými procesy z roztoku, u méně rozpustných forem se pak uplatňují různé techniky depozice par těchto materiálů. Zcela unikátní přístup vyvinutý naším týmem využívá polovodivých substrátů, na kterých provádíme depozici vrstev pomocí elektropolymerace.

Tento web používá cookies. Více o cookies najdete zde.